Naše nástroje a služby

Náš úspech spočíva vo využívaní inovatívnych nástrojov a služieb, ktoré sú integrované do praktických riešení pre efektívny výber a rozvoj ako na osobnej, tímovej tak aj organizačnej úrovni.

Slogan

Naše nástroje a služby

Hogan

Na posúdenie osobnostných charakteristík používame vedecké metódy Hoganovej pracovnej psychodiagnostiky, ktoré vám pomôžu zamestnať správnych ľudí, rozvíjať talentovaných zamestnancov, vychovávať skvelých lídrov a ovplyvniť ziskovosť.

Kognitívne testy

Na posúdenie všeobecných intelektuálnych schopností uchádzača odporúčame použiť kognitívne testy. Sú jedným z najlepších ukazovateľov pri výbere zamestnancov.

SCHUHFRIED

Sme výhradným distribútorom rakúskej spoločnosti SCHUHFRIED pre Českú a Slovenskú republiku. Môžeme vám ponúknuť širokú škálu metód, najmä v oblasti inštrumentálnej psychodiagnostiky.

Assessment centrum a Development centrum

Assessment centrum a Development centrum

Asystems 360° spätná väzba

Asystems 360° spätná väzba Čo je 360° spätná väzba? 360 ° spätná väzba je efektívny a systematický nástroj pre rozvoj…

Workforce Analytics

Inteligentná tímová správa Workforce Analytics Čo je Workforce Analytics? Workforce Analytics spája business, HR a psychometrické dáta v záujme pomôcť manažérom, aby…

Employee Assistance

Spokojní zamestnanci. Spokojní klienti. Úspešný biznys. Employee Assistance Asistenčná služba EAP (Employee Assistance Program) je anonymná poradenská služba pre zamestnancov, ktorá pomáha…

Training and Development

U nás v Assessment Systems máme pre Vás pripravenú širokú paletu metód a foriem rozvojových programov. Pozrite sa na rýchly…

Kompetenčný model

Kompetenčný model Hodnotenie na základe kompetencií Čo je kompetencia? Kompetencia je jedinečná kombinácia určitých zručností a spôsobilostí, ktoré sú mimoriadne dôležité…

Prieskumy spokojnosti

Čo sú prieskumy spokojnosti? Prieskumy spokojnosti zamestnancov vám pomôžu zorientovať sa v sieti sociálnych vzťahov vo vašej organizácii. Ide o…

Behavioral Event Interview

Behavioral Event Interview Čo je metóda behavioral event interview? Behavioral Event Interview (BEI) je štruktúrovaná forma rozhovoru, ktorú možno najčastejšie…

Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako môže Assessment Systems pomôcť vašej organizácii prijímať objektívne rozhodnutia?
Kontaktujte nás
Metodológia BEI

Behavioral event interview

BEI predstavuje veľmi účinný nástroj pri výbere a hodnotení zamestnancov. Môžete ho efektívne použiť pri fúziách, reštrukturalizácii spoločnosti či outplacemente.

Objavte BEI