Asystems 360° spätná väzba

Čo je 360° spätná väzba?

360 ° spätná väzba je efektívny a systematický nástroj pre rozvoj zamestnancov, ktorý sa zameriava na pracovné správanie – špecifické pracovné schopnosti a kompetencie. Na jej základe môžu byť spracované individuálne rozvojové plány pre účastníkov hodnotenia. 360° spätná väzba býva používaná na identifikáciu a uvedomenie si silných stránok aj rozvojových oblastí, vďaka čomu môže slúžiť ako východiskový bod pre lepší a efektívnejší výkon v práci.

 • Vďaka implementácii 360° spätnej väzby býva dosahovaná vyššia výkonnosť kľúčových zamestnancov, čo vedie k vyššej výkonnosti spoločnosti ako celku.
 • Následná vyššia efektivita práce hodnotených vedie k lepšej pozícii medzi konkurenciou na trhu.
 • Vyššia motivácia hodnotených vedie k udržaniu si kľúčových zamestnancov.
 • Hodnotený sa vďaka spätnej väzbe dozvie, ako ostatní (manažéri, kolegovia, zamestnanci a interní / externí zákazníci) vnímajú jeho kompetencie.
 • Hodnotený je vďaka spätnej väzbe schopný identifikovať dôležité oblasti svojho ďalšieho rozvoja.
 • Spätná väzba pomáha vystavať akčný plán zahŕňajúci aj rozvojové ciele a stratégie.

Prečo AS 360° spätná väzba?

 • Oblasti rozvoja budú lepšie zmapované.
 • Zaisťuje novú dôležitú dimenziu pre rozpoznanie potenciálnych talentov.
 • Napomáha hodnoteniu a premeraniu rozvojového procesu.
 • S 360° tréningovým programom môže byť meraná a hodnotená pracovná efektivita.
 • S 360° koučingovým programom môže byť meraná a hodnotená pracovná efektivita.
 • Napomáha k rozvoju tímov pomocou zmapovania hlavných rozvojových oblastí.
 • Zaisťuje hlbšie sebauvedomenie

ČO JE TYPICKÉ PRE NÁŠ PRÍSTUP?

 • 360° spätná väzba je implementovaná skúseným tímom konzultantov.
 • Proces implementácie prispôsobujeme špecifickému kontextu a potrebám klienta.
 • Pomáhame klientom s internou komunikáciou.
 • Snažíme sa požiadavky a potreby klienta maximálne zohľadniť napr. úpravou dotazníka, kompetencií a pod.
 • V závislosti od kontextu a výsledkov klientom môžeme ponúknuť ďalšie vhodné rozvojové nástroje ako workshopy, tréningy, facilitáciu, koučovanie atď.

ŠTANDARDNÁ INDIVIDUÁLNA VÝSTUPNÁ SPRÁVA

Individuálna výstupná správa je obvykle základnou formou zhodnotenia, ktoré by mal dostať každý hodnotený účastník. Tvorí ju priemerné hodnotenie v jednotlivých výrokoch popisujúcich žiaduce správanie u tej ktorej kompetencie. Správa ponúka aj porovnanie skupín hodnotiteľov a výpis najvyššie a najnižšie hodnotených výrokov, porovnanie so sebahodnotením a samozrejme komentáre hodnotiteľov.

PREČO ASSESSMENT SYSTEMS 360°?

NAŠE RIEŠENIA ORIENTOVANÉ NA KLIENTA

Ak máte svoj kompetenčný model, dokážeme ho adekvátne implementovať a to vrátane hodnotiacej škály.

VIEME, ŽE VÝSLEDKY POTREBUJETE RÝCHLO

Dokážeme flexibilne pridávať aj uberať hodnotiteľov, uzavrieť hodnotenie jednotlivému hodnotenému a generovať správy v priebehu desiatok minút po dokončení hodnotenia. Nemusíte teda zbytočne čakať.

VAŠE DÁTA SÚ U NÁS V BEZPEČÍ

Náš systém pre zber dát bol navrhnutý s robustnosťou bankového trezoru. Preto sa nemusíte báť, že by sa vaše dáta stratili, alebo že by k nim získal prístup niekto cudzí.

NAŠE SLUŽBY NEKONČIA DODANÍM SPRÁV

Kladieme dôraz na dôležitosť spätnej väzby a individuálnu prácu s hodnotenými. Naši konzultanti sú kouči, ktorí môžu hodnoteným zamestnancom či ich manažérom pomôcť vytvoriť individuálny akčný plán a využiť výsledky použitých metód efektívne.

Zistite viac!
Kontaktujte nás