U nás v Assessment Systems pro Vás máme připravenou širokou paletu metod a forem rozvojových programů. Podívejte se zde na rychlý výčet toho, co nabízíme, a kontaktujte nás!

Training and Development

INDIVIDUÁLNÍ

MENTORING

Pojem mentoring je odvozen od postavy Mentora, který měl v Homérově Odyssee za úkol učit Odysseova syna Telemacha. Mentorování se stalo synonymem pro předávání zkušeností a jako takové je i v současnosti oblíbenou metodou rozvoje využívající příkladu a zkušeností obou zúčastněných stran. Nabízí možnost učit se a rozvíjet v oblastech, jež jsou v profesním životě skutečně potřebné.

Naši zkušení mentoři disponující zkušenostmi s managementem lokálních i mezinárodních firem a mohou být ideálním zdrojem podpory při objevování cest a prostředků vedoucích k Vašemu cíli.

KOUČOVÁNÍ

Koučování je účinná metoda rozvoje potenciálu klienta, jeho schopností, znalostí, dovedností a postojů. Cílem koučování je blaho a spokojenost koučovaného, za využití jeho vlastního potenciálu a zdrojů směrem k cílům a snům, kterých koučovaný touží dosáhnout.

Disponujeme týmem zkušených koučů s odpovídajícím vzděláním a psychologickým zázemím, kteří jsou schopni poskytnout služby na nejvyšší úrovni a to i v anglickém jazyce. Vedle individuálního koučování nabízíme i cennou možnost koučování týmu jako celku.

SKUPINOVÉ

SOFT SKILLS

Ze zkušenosti a dat z nastavování a ověřování tisíců kompetenčních profilů pro stovky pracovních pozic vyplývá, že ne všechny kompetence mají stejný vliv na úspěch v zaměstnání. Víme, jaké kompetence přináší největší hodnotu klíčovým zaměstnancům. Výsledkem je set 6 ucelených tréninkových témat, které by měli mít Vaši zaměstnanci zvládnuté:

 1. Strategické sebepoznání
 2. Motivace, Engagement, Empowerment
 3. Jednání s lidmi: Principy efektivní komunikace
 4. Strategické myšlení a kreativita
 5. Osobní efektivita a sebeřízení
 6. Umění facilitace a práce s týmy

Pro efektivní vzdělávání není důležitý jen kvalitní obsah, ale i přesně odpovídající forma. Jsou situace, kdy nelze klasický jednodenní trénink označit jako nejvhodnější formu rozvoje. Pokud si například nemůžete dovolit rozvoji lidí věnovat mnoho času a chcete je jen v krátkém čase „nachytřit“, zvolte raději půldenní intenzivní workshop, nebo individuální mentoring. Pokud jste si naopak jistí, že potřebujete docílit skutečné změny v chování svých lidí, pak zvolte kombinaci teoreticky koncipovaných workshopů a prakticky orientovaného individuálního koučování. Nebo ve Vaší společnosti dozrál čas pro přelomovou změnu v chování a postojích lidí a právě Vy se dáte se svými lidmi na cestu ucelené dlouhodobé rozvojové akademie.

LEADERSHIP SKILLS

Naše programy pro rozvoj leadershipu kombinují trénink kompetencí a prohlubování sebeuvědomění pomocí psychodiagnostiky.  V rámci tréninků je důraz kladen především na aktivitu účastníků, která je stimulována nejen různými lektorskými technikami, ale především zaměřením na individuální potřeby, schopnosti a očekávání, tak, aby byl program co nejefektivnější a získané poznatky uplatnitelné při každodenní práci. S využitím psychodiagnostiky a našeho analytického oddělení poskytujeme jak analýzu rozvojových potřeb, tak hodnocení efektivity programů.

Nabízíme výběr mnoha témat, mezi které patří např.:

 • Vytváření a vedení výkonných týmů
 • Vedení s vizí / strategické uvažování
 • Empowerment a motivace podřízených
 • Zpětná vazba a hodnocení výkonu
 • Koučovací přístup při vedení lidí

HR PROFESSIONAL SKILLS

V rámci speciálně zaměřených HR tréninků získáte možnost čerpat know-how mezinárodní poradenské firmy v těchto oblastech:

 • VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ
 • ROZVOJ ZAMÉSTNANCŮ
 • ANALYTICKÉ NÁSTROJE

HR tréninky jsou koncipovány tak, aby si účastníci na vlastní kůži vyzkoušeli vykládané principy, které později využijí v každodenní praxi. Jejich přidanou hodnotou je návratnost investice, která je zajištěna využitím rozšířených znalostí a kompetencí v rámci interních projektů.

SALES SKILLS

Snažíte se zaujmout nové klienty svými produkty a službami? Nebo potřebujete představit Váš nový plán před nadřízeným a Vašimi kolegy? Trénink obchodních dovedností se Vám bude hodit, ať už jste obchodníkem, nebo „jen“ zaměstnancem či manažerem pracující uvnitř firmy.

Proč Assessment Systems?

SEBEPOZNÁNÍ

 • Sebepoznání a psychologie komunikace
 • Jednání se zákazníkem: Zpracování emocí
 • Typologie komunikace: Využití v prodeji
 • Leadership self-awareness

MOTIVACE

 • Motivace v každodenní pracovní praxi
 • Individuální motivační rysy
 • Hnací síla, energie a cílevědomost
 • Zodpovědnost a angažovanost
 • Seberozvoj a rozvoj ostatních

ORGANIZAČNÍ A POLITICKÁ ZDATNOST

 • Jednání s lidmi: Efektivní komunikace
 • Asertivita a vyjednávání
 • Interní komunikace a řešení konfliktů
 • Přesvědčovací komunikace a sebeprezentace
 • Strategická interní komunikace

STRATEGICKÉ MYŠLENÍ A KREATIVITA

 • Stanovení vizí a cílů
 • Analýza situace a problémů
 • Využití zdrojů
 • Rozhodování
 • Vyhodnocení výsledků

SEBEŘÍZENÍ A OSOBNÍ EFEKTIVITA

 • Sebeřízení a kontrola vůle
 • Zvládání stresu
 • Řízení změn
 • Time-management

FACILITAČNÍ TECHNIKY

 • Dynamika týmu: role facilitátora
 • Základní pravidla facilitace
 • Týmové rozhodování
 • Inovativní myšlení
Nenašli jste školení, které jste hledali? Sdělte nám své potřeby a náš tým je pro vás vytvoří!
Kontaktujte nás