U nás v Assessment Systems máme pre Vás pripravenú širokú paletu metód a foriem rozvojových programov. Pozrite sa na rýchly výpočet toho, čo ponúkame a kontaktujte nás!

Training and Development

INDIVIDUÁLNE

MENTORING

Pojem mentoring je odvodený od postavy Mentora, ktorý mal v Homérovej Odyssey za úlohu učiť Odysseovho syna Telemacha. Mentorovanie se stalo synonymom pre odovzdávanie skúseností a ako také je aj v súčasnosti obľúbenou metódou rozvoja. Ponúka možnosť učiť sa a rozvíjať v oblastiach, ktoré sú v profesnom živote skutočne potrebné.

Naši mentori disponujú skúsenosťami s manažmentom lokálnych i medzinárodných firiem môžu byť ideálnym zdrojom podpory pri objavovaní ciest a prostriedkov vedúcich k vášmu cieľu.

KOUČING

Koučing je účinná metóda rozvoja potenciálu klienta, jeho schopností, znalostí, zručností a postojov. Cieľom koučingu je dosiahnuť blaho a spokojnosť koučovaného, pri využití vlastného potenciálu a zdrojov k naplneniu jeho cieľov a snov, ktoré koučovaný túži dosiahnuť.

Disponujeme tímom skúsených koučov s odpovedajúcim vzdelaním a psychologickým zázemím, ktorí sú schopní poskytnúť služby na najvyššej úrovni. Vedľa individuálneho koučingu ponúkame aj cennú možnosť koučovania tímu ako celku.

SKUPINOVÉ

SOFT SKILLS

Zo skúseností a dát z nastavovania a overovania tisícov kompetenčných profilov pre stovky pracovných pozícií vyplýva, že nie všetky kompetencie majú rovnaký vplyv na úspech v zamestnaní. Vieme, aké kompetencie prinášajú najväčšiu hodnotu vašim kľúčovým zamestnancom. Výsledkom je set 6 ucelených tréningových tém, ktoré by mali mať vaši zamestnanci zvládnuté:

 1. Strategické sebapoznanie
 2. Leadership, motivácia, Engagement, Empowerment
 3. Vedenie ľudí: Princípy efektívnej komunikácie
 4. Strategické myslenie a kreativita
 5. Osobná efektivita a sebariadenie
 6. Umenie facilitácie a práca s tímom

Pre efektívne vzdelávanie nie je dôležitý len kvalitný obsah, ale aj presne odpovedajúca forma. Sú situácie, kedy nie je možné klasický jednodenný tréning označiť ako najvhodnejšiu formu rozvoja. Pokiaľ si napríklad nemôžete dovoliť rozvoju ľudí venovať mnoho času a chcete im len v krátkom čase posilniť vedomosti, zvoľte radšej poldenný intenzívny workshop, alebo individuálny mentoring. Pokiaľ ste si naopak istí, že potrebujete docieliť skutočnú zmenu v správaní svojich ľudí, potom zvoľte kombináciu praktického interaktívneho a zážitkovou formou vedeného tréningu a individuálneho koučingu. Alebo vo vašej spoločnosti dozrel čas na prelomovú zmenu v správaní a postojoch ľudí a práve Vy sa so svojimi ľuďmi vyberiete na cestu ucelenej dlhodobej rozvojovej akadémie.

LEADERSHIP SKILLS

Naše programy na rozvoj leadershipu kombinujú tréning kompetencií a prehlbovanie sebauvedomenia pomocou psychodiagnostiky.  V rámci tréningu je dôraz kladený predovšetkým na aktivitu účastníkov, ktorá je stimulovaná nie len rôznymi lektorskými technikami, ale predovšetkým zameraním na individuálne potreby, schopnosti a očakávania tak, aby bol program čo najefektívnejší a získané poznatky využiteľné pri každodennej práci. S využitím psychodiagnostiky a nášho analytického oddelenia poskytujeme ako analýzu rozvojových potrieb, tak aj hodnotenie efektivity programov.

Ponúkame výber mnohých tém, medzi ktoré patrí napr.:

 • Budovanie a vedenie výkonných tímov
 • Vedenie s víziou / strategické uvažovanie
 • Empowerment a motivácia zamestnancov
 • Spätná väzba a hodnotenie výkonu
 • Koučovací štýl vedenia ľudí

HR PROFESSIONAL SKILLS

V rámci špeciálne zameraných HR tréningov získate možnosť čerpať know-how medzinárodnej poradenskej firmy v týchto oblastiach:

 • Výber zamestnancov
 • Rozvoj zamestnancov
 • Analytické nástroje

HR tréningy sú koncipované tak, aby si účastníci na vlastnej koži vyskúšali prezentované princípy, ktoré neskôr využijú v každodennej praxi. Ich pridanou hodnotou je návratnosť investície, ktorá je zaistená využitím rozšírených znalostí a kompetencií v rámci interných projektov.

SALES SKILLS

Snažíte sa zaujať nových klientov svojimi produktmi a službami? Alebo potrebujete predstaviť váš nový plán pred nadriadeným a vašimi kolegami? Tréning obchodných zručností sa vám bude hodiť, či už ste obchodníkom, alebo „len“ zamestnancom či manažérom pracujúcim vo vnútri firmy.

Prečo Assessment Systems?

SEBAPOZNANIE

 • Sebapoznanie a psychológia komunikácie
 • Jednanie so zákazníkom: Spracovanie emócií
 • Typológia komunikácie: Využitie v predaji
 • Leadership self-awareness

MOTIVÁCIA

 • Motivácia v každodennej pracovnej praxi
 • Individuálne motivačné rysy
 • Hnacia sila, energia a cieľavedomosť
 • Zodpovednosť a angažovanosť
 • Sebarozvoj a rozvoj ostatných

ORGANIZAČNÁ A POLITICKÁ ZDATNOSŤ

 • Jednanie s ľuďmi: Efektívna komunikácia
 • Asertivita a vyjednávanie
 • Interná komunikácia a riešenie konfliktov
 • Presvedčivá sebaprezentácia

STRATEGICKÉ MYSLENIE A KREATIVITA

 • Stanovenie vízií a cieľov
 • Analýza situácie a problémov
 • Využitie zdrojov
 • Rozhodovanie
 • Vyhodnotenie výsledkov

SEBARIADENIE A OSOBNÁ EFEKTIVITA

 • Sebariadenie
 • Zvládanie stresu
 • Riadenie zmien
 • Time management

FACILITAČNÉ TECHNIKY

 • Dynamika tímu: rola facilitátora
 • Základné pravidlá facilitácie
 • Tímové rozhodovanie
 • Inovatívne myslenie
Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali? Povedzte nám svoje potreby a náš tím ho pre vás vytvorí!
Kontaktujte nás