Inteligentná tímová správa

Workforce Analytics

Čo je Workforce Analytics?

Workforce Analytics spája business, HR a psychometrické dáta v záujme pomôcť manažérom, aby robili lepšie rozhodnutia súvisiace s ľuďmi v oblasti náboru zamestnancov, využitia ich potenciálu, povýšenia a rozvoja, s merateľným vplyvom na výkonnosť spoločnosti.

Čo môžete odhaliť s Workforce Analytics?

Vhľad na prediktory podnikania, ktoré súvisia s ľuďmi, na premenné vzťahujúce sa k činnosti spoločnosti, ktoré majú priamy vplyv na jej výkonnosť (odbyt, nepredvídané udalosti, udržateľnosť , spokojnosť klientov, čas venovaný klientom, atď.)

Porozumenie štýlom správania v spoločnosti/v tíme – informáciám o každodennom správaní, kultúre, temných stránkach výkonu, štýloch rozhodovania, potrebách rozvoja a zdrojoch, atď.

Informácie o charakteristických rysoch jednotlivých zamestnancov, ako napríklad ich typické vzorce správania, motivačné „spúšťače”, rozvojové oblasti, ktorých si nemusia byť vedomí, tímové roly, štýly riešenia problémov, relatívne riziká odchodu zo spoločnosti a ich vplyv na rôzne kompetencie a pracovné pozície, atď.

Workforce Analytics pracuje s vašimi dátami

Workforce Analytics je založená na získavaní dát, ktoré má vaša spoločnosť o svojich zamestnancoch. Nepotrebujete mať všetky dáta, s ktorými report môže pracovať, napriek tomu, čím viac dát dokážete poskytnúť pre ITR (Intelligent Team Report), tým viac užitočných postrehov môžete očakávať, že sa odhalia. ITR je schopný pracovať so setmi dát, ktoré sa skladajú z akejkoľvek kombinácie dvoch alebo troch kľúčových meraní, a to VÝKONNOSTI/ REPUTÁCIE a POTENCIÁLU. Výsledky môžu byť použité na podporu strategických iniciatív spoločnosti, ako napríklad integrácia po zlúčení, digitálna transformácia a účinnosť transformácie.

Dáta, s ktorými Workforce Analytics pracuje

  • Merania VÝKONU (akékoľvek KPI používané v spoločnosti)
  • Merania REPUTÁCIE (výstupy z ktoréhokoľvek 360° nástroja používaného v spoločnosti)
  • Merania POTENCIÁLU (výstupy z akéhokoľvek relevantného psychometrického a kognitívneho
    nástroja používaného v spoločnosti)
  • DÁTA HR & PODNIKANIA (pozícia, čas v spoločnosti, ukončené školenia, čas od posledného povýšenia, nepredvídané udalosti, práca nadčas, čas strávený s klientmi, spokojnosť klientov, ziskovosť, bonusy, atď.)
  • SOCIODEMOGRAFICKÉ DÁTA (pohlavie, vek, vzdelanie, atď.)

Pozrite sa, ako WA podporuje rozhodovanie zamerané na praktickú aktivitu

Alice Talent
Potential, Reputation and Performance results
Suggestion

Ako vám môžeme pomôcť?

PAMÄTAŤ SI

Bez ohľadu na vaše obmedzenia ste uspeli a ľudia si to vážia.

VŠÍMAŤ SI

Existuje dôvod, prečo ste nesplnili štandardy výkonu, ale ľuďom je to jedno a stále vás majú radi.

TOLEROVAŤ (PRIPUSTIŤ)

Prekračujete očakávania a ste produktívny, ale nikto to si to nevšíma. Pracujte na vašom imidži.

VYMENIŤ

Pravdepodobne môže byť vhodný čas pripraviť sa na ďalší kariérny posun.

POVÝŠIŤ

Máte skvelé schopnosti, ste veľká hviezda a každý to vie.

POSILNIŤ

Môžete byť hviezda a každý to vie; potrebujete to iba dokázať tým, že sa stanete produktívnym.

OCHRÁNIŤ

Ste kvalifikovaný a produktívny, ale je potrebné posilniť spoluprácu s ostatnými okolo vás.

VYMANIŤ SA (Z)

Môžete byť dobrý, ale nikto to nevie, pretože ste to ešte neukázali.

Ak vás zaujíma naše riešenie významných HR dát, uistite sa na našom príklade, že viete o všetkých možnostiach Workforce Analytics. Ak chcete získať viac informácií a cenovú ponuku produktu WA, kontaktujte nás.
Kontaktujte nás