Spokojní zamestnanci. Spokojní klienti. Úspešný biznys.

Employee Assistance

Asistenčná služba EAP (Employee Assistance Program) je anonymná poradenská služba pre zamestnancov, ktorá pomáha prekonávať mnohé zložité životné situácie. Náročné a ťažké životné udalosti môžu mať negatívny dopad na spokojnosť zamestnancov, čo môže tiež výrazne ovplyvňovať výsledky celej spoločnosti.

Zhruba jednu tretinu nášho života venujeme voľnému času, druhú tretinu spánku a tretiu prežijeme v práci. Ťažkosti alebo problémy, ktoré sa nám môžu dostávať do života v jednej z uvedených oblastí môžu mať negatívny dopad na zostávajúce dve, preto je dôležité začať riešiť naše problémy alebo otázky nie až keď sú aktuálne, ale aj preventívne.

EAP je jedným zo spôsobov riešenia týchto problémov. Ponúka pomoc nie len v oblasti duševného zdravia, ale aj v právnych, sociálnych alebo finančných otázkach.

Služba EAP pomáha zvýšiť spokojnosť vašich zamestnancov v práci. Ukazuje, že vám na vašich zamestnancoch skutočne záleží a chápete, že osobné problémy a pracovný život sú súčasťou jedného celku a nemôžeme ich od sebe oddeľovať.

Ako EAP funguje?

Asistenčná služba ponúka vašim zamestnancom poradenstvo poskytované kvalifikovanými profesionálmi vo svojom odbore:

  1. psychológmi a/alebo psychoterapeutmi
  2. právnikmi
  3. sociálnymi pracovníkmi
  4. finančnými poradcami

Poradenská služba je k dispozícii všetkým zamestnancom, ktorí sú do programu zaradení. Služba je:

  1. dostupná 24/7/365, a preto ju váš zamestnanec môže využiť vo chvíľach kedy ju najviac potrebuje
  2. dôverná a anonymná
  3. asistenčná a krízová – je možné volať ako s bežnými otázkami, tak aj v situáciách, kedy potrebujeme akútnu psychologickú pomoc

Ponúkané poradenské služby

EAP je dobrovoľný, anonymný program, poskytujúci pomoc ľuďom v rôznych ťažkých životných situáciách, ktoré môžu negatívne ovplyvniť ich výkon v práci, zdravie, celkový „well-being“ a následne tak chod celej spoločnosti. Náš program obsahuje poradenské služby a možnosť sprostredkovania ďalšej pomoci od odborníkov, ktorí sa venujú napríklad harassmentu, stresu, finančným, právnym či rodinným ťažkostiam, konfliktom na pracovisku alebo závislostiam.

Psychologické poradenstvo

Poskytované kvalifikovanými psychológmi, psychoterapeutmi a krízovými interventmi. Medzi časté témy môžu patriť otázky v oblastiach partnerských a rodinných vzťahov, pocitov úzkosti alebo iných záťaží, výchovy a rodičovstva, medziľudských konfliktov atď…

Právne poradenstvo

Poskytované skúsenými právnikmi, ktorí dokážu pomôcť s otázkami rozvodového konania, daní, predaja alebo nákupu nehnuteľností, občianskeho alebo trestného práva atď…

Finančné poradenstvo

Poskytované skúsenými finančnými poradcami, ktorí dokážu pomôcť v otázkach investícií, sporenia, ale aj zadĺženosti a exekúcií.

Workshopy

Ako doplnkovú službu k poradenstvu ponúkame tiež realizáciu workshopov alebo webinárov na témy, ktoré súvisia s vyššie uvedenými typmi poradenstva, teda v oblastiach duševného zdravia a psychológie, ale aj práva, sociálnych otázok, financií a dlhov.

Výhody nášho riešenia

Zvýšenie produktivity

Menej konfliktov na pracovisku

Prevencia syndrómu vyhorenia

Zníženie absencií

Zlepšenie vzťahov a celkovej atmosféry na pracovisku

Zníženie fluktuácie

Zladenie pracovného a osobného života

Zvýšenie angažovanosti

Zlepšenie mena zamestnávateľa

Zaujala vás naša EAP služba?:
Kontaktujte nás