Hogan autorizovaný distribútor

Hogan Select

„Vyberajte zamestnancov s rozvahou.“

Využite potenciál svojich talentov! Každý niekedy niekoho vybral zle. V skutočnosti výskumy ukazujú, že viac ako polovica nových zamestnancov zlyháva. Vzhľadom na to, že zle vybratý zamestnanec zvyčajne stojí 150 % jeho ročného platu, je pravdepodobné, že nechcete, aby sa to opakovalo. Môžeme vám pomôcť.

V správach určených na výber sa používa hodnotenie osobnosti na identifikáciu pracovného štýlu uchádzačov, pochopenie ich kľúčových hnacích síl a odhalenie vzorcov správania, ktoré by im mohli prekážať. Vďaka týmto poznatkom môžete zlepšiť výber, zvýšiť produktivitu a ovplyvniť hospodársky výsledok.

Hogan Select Report

Balíček Vhľadov

Séria Vhľad poskytuje informácie o silných stránkach, rozvojových oblastiach a základných
hodnotách jednotlivca. Vychádza z výsledkov HPI, HDS a MVPI. Používa sa ako nástroj
spätnej väzby na výber alebo rozvoj. Tieto dobre zrozumiteľné správy poskytujú
klientovi možnosti všeobecného využitia v rôznych organizačných kontextoch.

Express

Stručná správa poskytujúca informáciu o vhodnosti kandidáta na pozíciu na základe dotazníka
HPI. Výsledky poskytujú informácie o vhodnosti uchádzača na danú pracovnú
pozíciu, (a) prehľad o jeho silných a rozvojových stránkach a štýle, ak viesť interview; (b)
grafické znázornenie výsledkov a (c) celkové zhodnotenie vhodnosti kandidáta formou
„semaforu“ (vhodnosť nízka / priemerná / vysoká). Správa je zameraná na 7 pozícii: administratíva,
predaj a zákaznícka podpora, odborní a kvalifikovaní pracovníci, prevádzka
a obchod, technici a špecialisti, manažérske a exekutívne pozície, služby a zákaznícká
podpora.

Some of our clients who use Hogan Assessments

We use Hogan Personality Inventory, Hogan Development Survey and Motives, Values, Preferences Inventory to support our decisions as we believe the Hogan tests are valid and reliable tools which help us reduce cost and make hiring and development processes lean and fast.

Tesco

Delhaize Serbia has been using Hogan Assessment Systems tools in our everyday HR practice for selection and employee development purposes because it is a set of psychometric tools that is highly predictive and useful above all.

Delhaize Group

The unique approach of their advisory team, customization of the testing process and the use of Hogan tests and reports really made a great impression on us, and resulted in the adoption of effective hiring and HR development practices.

T-Mobile

We believe the Hogan tests are useful, valid and reliable tools. With the help of these reports we will improve our HR systems and processes. We appreciate the psychometric background of Hogan’s methods and use these tests in the selection of new employees or development of our staff.

Sanofi