Hogan Authorizovaný Distributor

Hogan Assessments

Hogan je medzinárodnou autoritou v oblasti hodnotenia osobnosti a organizačného poradenstva. Už viac ako 30 rokov pomáha spoločnostiam výrazne znížiť fluktuáciu a zvýšiť produktivitu tým, že najíma správnych ľudí, rozvíja kľúčové talenty a hodnotí potenciál vedúcich pracovníkov.
Série hodnotení Hogan Select, Hogan Develop a Hogan Lead predstavujú integrovaný systém vedecky overených riešení špeciálne navrhnutých na uľahčenie riadenia ľudských zdrojov a udržanie špičkových talentov. Riešenia série HoganSELECT identifikujú pracovné štýly potrebné na dobrý výkon na danej pozícii v spoločnosti. Riešenia zo série HoganDEVELOP pomáhajú formovať a riadiť kariéru prostredníctvom strategického sebauvedomenia, ktoré je založené na pochopení vlastných schopností, silných stránok a obmedzení vo vzťahu k iným ľuďom. Riešenia HoganLEAD umožňujú vedúcim pracovníkom plne pochopiť svoj potenciál, výzvy a motivátory, aby mohli maximalizovať svoje manažérske a vodcovské schopnosti.

47
Jazykov
9 million+
Online hodnotenia po celom svete
1200+
Validačních študií
974+
Pracovných miest

PREDPOVEDÁME VÝKONNOSŤ

Spoločnosť Assessment Systems International je autorizovaným distribútorom spoločnosti Hogan Assessment Systems.

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

SVĚTLÁ STRÁNKA

Aký je typický prístup človeka k práci a interakcii s ostatnými? O aké silné stránky sa môže človek pri svojom výkone oprieť?

Svetlá stránka osobnosti – to, čo vidíme, keď ľudia zo seba vydajú to najlepšie.

Hodnotenie osobnosti je rýchly, objektívny a účinný spôsob výberu a rozvoja kľúčových zamestnancov.

Dotazník HPI je štandardom v hodnotení osobnosti vo vzťahu k pracovnému výkonu. Hlboko zakorenené ľudské vlastnosti merané dotazníkom HPI ukazujú, ako ľudia pristupujú k práci a ako komunikujú s ostatnými.

Už viac ako 30 rokov pomáha HPI organizáciám úspešne predpovedať výkonnosť zamestnancov a pomáha im znižovať fluktuáciu, absencie, úbytok zamestnancov alebo zlepšovať úroveň služieb zákazníkom. HPI hodnotí osobnostné charakteristiky všeobecnej populácie na základe päťfaktorového modelu osobnosti, ktorý je v súčasnosti v psychológii všeobecne uznávaný ako základ hodnotenia osobnosti.

Hoganov osobnostný dotazník identifikuje svetlé stránky osobnosti – tendencie správania, ktoré sú ľahko pozorovateľné a prispievajú k pracovnému výkonu. Interpretácia výsledkov HPI je špecifická pre každú pracovnú pozíciu: vysoké alebo nízke skóre môže byť na niektorých pozíciách výhodou a na iných nevýhodou – všetko závisí od požiadaviek pracovného prostredia.

ŠKÁLY HPI

Stabilita: sebevědomí, sebedůvěra a vyrovnanost pod tlakem
Sebeprosazování: iniciativa, soutěživost a ochota přebírat vůdčí roli
Sociabilita: extraverze, společenskost a potřeba sociální interakce
Kooperativnost: takt, vnímavost a schopnost udržovat vztahy
Systematičnost: sebedisciplina, odpovědnost a svědomitost
Zvídavost: nápaditost, zvědavost a kreativní potenciál
Učenlivost: orientace na výsledek, snaha zůstat informovaný o obchodních i technických otázkách

HOGAN DEVELOPMENT SURVEY

THE DARK SIDE

WHAT WILL GET IN YOUR WAY?

Jaké tendence mohou bránit v rozvoji kariéry nebo omezovat pracovní výkon? Jak bude člověk nejspíše reagovat na stres a tlak nebo v situacích, kdy se nekontroluje?

Temná stránka osobnosti – to, co vidíme, když jsou lidé ve stresu.

Dotazník HDS posuzuje jedenáct tendencí chování, které mohou ohrozit pracovní vztahy, snížit produktivitu či omezovat celkový kariérní potenciál. Tyto překážky, hluboce zakořeněné v osobnosti člověka, u zaměstnanců ovlivňují styl vedení a další pracovní činnosti.

Pod tlakem většina lidí projevuje jisté kontraproduktivní tendence či rizikové faktory. Za normálních okolností tyto charakteristiky mohou vlastně být i klady. Když je však člověk unavený, pod tlakem, znuděný či jinak rušený, tyto rizikové faktory mohou ohrozit jeho efektivitu a narušit kvalitu vztahů s klienty a kolegy. Hoganův rozvojový test identifikuje tyto tendence, které často poukazují na temnou stránku osobnosti – neproduktivní vzorce chování, které se objevují v specifických situacích.

Dotazník HDS poskytuje cennou zpětnou vazbu pro strategické sebeuvědomění, jež je klíčem k prevenci negativních důsledků spojených s těmito tendencemi

ŠKÁLY HDS

Entuziastický – výbušný: náladový, je obtížné mu vyhovět, snadno se nadchne a bývá často zklamán
Ostražitý –
podezíravý: nedůvěřivý, cynický, přehnaně citlivý na kritiku, má pocit, že je s ním špatně zacházeno
Opatrný –
úzkostný: obává se učinit rozhodnutí, rezistentní vůči změnám, neochotný riskovat kvůli strachu ze selhání
Rezervovaný –
odtažitý: necitlivý vůči náladám a pocitům ostatních, nekomunikativní
Svéhlavý –
pasivně-agresivní: zdánlivě spolupracuje, ale ve skutečnosti ignoruje požadavky druhých, tvrdohlavý, nekooperativní
Sebejistý – 
arogantní: přehnaně sebevědomý, arogantní, přehnaný pocit vlastní důležitosti
Charismatický – 
manipulativní: působí okouzlujícím dojmem, riskuje, zkouší limity, vyhledává vzrušení
Živý –
teatrální: dramatický, rád bývá středem pozornosti, nenaslouchá
Nápaditý –
výstřední: kreativní, přemýšlí a jedná neobvyklým, někdy až zvláštním způsobem
Pečlivý –
puntičkářský: svědomitý, je těžké se mu zavděčit, ulpívá na detailu
Loajální –
závislý: touží potěšit druhé, snaží se zalíbit okolí, zdráhá se jednat nezávisle

MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY

THE INSIDE

WILL YOU LIKE THE JOB?

Co nás motivuje a pohání? Jaký druh pracovního prostředí je pro člověka nejvíce motivující? O co lidé nejvíce usilují?

Vnitřní stránka osobnosti – odhalí u lidí jejich základní hodnoty, cíle a zájmy.

Dotazník MVPI odhaluje u lidí jejich základní hodnoty, cíle a zájmy. Z těchto informací jsme schopni určit, v jakém prostředí lidé podávají nejlepší výkony a v jaké kultuře bude člověk tvůrčí jako lídr.

Společnosti mohou tyto informace využít k zajištění toho, aby hodnoty nově přijatých zaměstnanců byly totožné s hodnotami společnosti. Dotazník MVPI také pomůže identifikovat, v kterých oblastech jsou jednotliví členové týmu soudržní a kde naopak může docházet ke konfliktům.

Těchto deset klíčových hodnot, cílů a aktivit je součástí lidské identity. Jsou pak také pro lidi hlavním hnacím faktorem – člověk po nich touží a usiluje je získat. Lidské hodnoty také ovlivňují výběr zaměstnání a kariéry. Lidé mají rádi ty, kteří sdílejí jejich hodnoty a raději pracují v prostředí, které jejich hodnoty podporuje.

ŠKÁLY MVPI

Uznání: touží po pozornosti, uznání a chvále
Moc: je orientovaný na úspěch, touží po moci, postavení a vedení
Hédonizmus: touží po zábavě, potěšení a prožitcích
Péče: má zájem přispívat k rozvoji společnosti a pomáhat druhým
Sociální kontakt: uspokojuje ho a motivuje sociální kontakt
Tradice: je obětavý, má silné osobní přesvědčení a smysl pro povinnost
Bezpečí: touží po bezpečí, jistotě, předvídatelnosti událostí a řádu
Obchod: má zájem o finance, zisky, investice a obchodní příležitosti
Estetika: má potřebu sebevyjádření, důraz na vzhled a kvalitní design produktů
Poznání: zájem o poznání, výzkum, technologie a data

Some of our clients who use Hogan Assessments

We use Hogan Personality Inventory, Hogan Development Survey and Motives, Values, Preferences Inventory to support our decisions as we believe the Hogan tests are valid and reliable tools which help us reduce cost and make hiring and development processes lean and fast.

Tesco

Delhaize Serbia has been using Hogan Assessment Systems tools in our everyday HR practice for selection and employee development purposes because it is a set of psychometric tools that is highly predictive and useful above all.

Delhaize Group

The unique approach of their advisory team, customization of the testing process and the use of Hogan tests and reports really made a great impression on us, and resulted in the adoption of effective hiring and HR development practices.

T-Mobile

We believe the Hogan tests are useful, valid and reliable tools. With the help of these reports we will improve our HR systems and processes. We appreciate the psychometric background of Hogan’s methods and use these tests in the selection of new employees or development of our staff.

Sanofi