Hogan autorizovaný distribútor

Hogan Lead

“Take leadership to the next level.”

Leadership je dôležitý. Organizácie závisia od lídrov, ktorí prijímajú dôležité taktické rozhodnutia, riadia meniace sa trendy na trhu a stanovujú strategické vízie. Ak prevláda kompetentné vedenie, ľudia a spoločnosti prosperujú. Zlé vedenie takmer vždy sprevádzajú neangažovaní pracovníci, korupcia a nakoniec aj neúspech spoločnosti.

Hogan Lead poskytuje lídrom jasné pochopenie ich výkonnostných schopností, výziev a hlavných hnacích síl a poskytuje im strategické sebauvedomenie, ktoré robí dobrých lídrov skvelými.

Hogan Lead Report

Balíček Leadership Forecast

Kombinácia rozsiahlych správ zameraných na manažérske kompetencie poskytuje jedinečný
vhľad do každodenného prístupu a štýlu vedenia lídra (správa o potenciáli), predpovedá
správanie, ktoré bráni ich potenciálu a schopnosti budovať súdržný tím (tzv.
Čelíme výzvam) a odhaľuje pracovné motivátory a hodnoty, ktoré ovplyvňujú štýl vedenia
(Správa o hodnotách)

Balíček Štýly vedenia

Správa o štýloch vedenia poskytuje prehľad o šiestich dimenziách vedenia, ktoré ovplyvňujú štýl vedenia
a efektivitu. Prepojenie výsledkov z dotazníkov HPI a MVPI má vedúcim pracovníkom pomôcť pochopiť
ich povesť, čo umožňuje nahliadnuť do ich štýlu vedenia a silných stránok,
aby mohli plánovať svoju kariéru a efektívnejšie viesť svoje tímy, projekty a
procesy alebo dokonca inovácie.

 

Some of our clients who use Hogan Assessments

We use Hogan Personality Inventory, Hogan Development Survey and Motives, Values, Preferences Inventory to support our decisions as we believe the Hogan tests are valid and reliable tools which help us reduce cost and make hiring and development processes lean and fast.

Tesco

Delhaize Serbia has been using Hogan Assessment Systems tools in our everyday HR practice for selection and employee development purposes because it is a set of psychometric tools that is highly predictive and useful above all.

Delhaize Group

The unique approach of their advisory team, customization of the testing process and the use of Hogan tests and reports really made a great impression on us, and resulted in the adoption of effective hiring and HR development practices.

T-Mobile

We believe the Hogan tests are useful, valid and reliable tools. With the help of these reports we will improve our HR systems and processes. We appreciate the psychometric background of Hogan’s methods and use these tests in the selection of new employees or development of our staff.

Sanofi