Hogan Authorised Distributor

Certifikačné školenie Hogan

Certifikačné školenie v metódach Hogan

UČÍ ÚČASTNÍKOV POUŽÍVAŤ TRI HOGANOVSKÉ METÓDY.

HOGANOV PERSONALITY INQUIRY (HPI) hodnotí osobnostné charakteristiky, ktoré ľudia potrebujú na to, aby spolu vychádzali a dokázali spolu vychádzať (t. j. aby sa hodili na danú prácu).
HOGANOV TEST OSOBNOSTI (HDS) identifikuje faktory, ktoré bránia kariérnemu úspechu (t. j. vhodnosti pre manažment).
INVENTÁR MOTÍVOV, HODNÔT A PREFERENCIÍ (MVPI), ktorý hodnotí hnacie sily podnikania a základné hodnoty pre individuálnu vhodnosť v rámci podnikovej kultúry (t. j. organizačnú vhodnosť).

Zahŕňa mnoho cenných výhod pre každého účastníka

  • Bezplatné osobné hodnotenie a hodinová spätná väzba s trénerom Hogan.
  • Bezplatná registrácia pre všetky tri online hodnotenia (HPI, HDS a MVPI) a e-mailové správy.
  • Papierový výtlačok knihy Hoganov sprievodca.
  • Osobný dohľad nad interpretáciou Hoganových výsledkov.
  • Dva dni certifikácie certifikovanými konzultantmi, ktorí majú niekoľkoročné skúsenosti so správou a interpretáciou hodnotení.

Zlepšuje výkonnostné zručnosti každého účastníka

  • Účastníci vykonajú podrobnú interpretáciu a analýzu výsledkov hodnotenia.
  • Účastníci sa oboznámia s osvedčenými postupmi týkajúcimi sa používania a interpretácie hodnotení.
  • Úspešné preukázanie zručností v oblasti interpretácie údajov a spätnej väzby povedie k získaniu zdokumentovaného certifikátu Hogan Inventory.

Tento certifikát bude účastníkovi udelený po troch úspešných spätných väzbách, ktoré vyhodnotí certifikovaný konzultant Assessment Systems.

Úspěšní účastníci budou mít možnost rozšířit své poradenské služby o znalosti inventářů a zpráv Hogan získaných během školení. Tuto příležitost mohou využít pro školení, koučování a organizační a skupinový rozvoj, ať už jako interní nebo externí konzultant.

CERTIFIKAČNÉ ŠKOLENIE HOGANOVÝCH METÓD 2022

V Prahe:

  • 21. 9. – 22. 9. 2022
  • 9. 11. – 10. 11. 2022

CERTIFIKAČNÍ ŠKOLENÍ HOGAN

V případě Vašeho zájmu kontaktujte, prosím, Lucii Sodomkovou.
lucie.sodomkova@asystems.as
+420 735 752 531

Registrácia na certifikačné školenie
Registration