Hogan autorizovaný distribútor

Certifikačné školenie Hogan

Slogan

Certifikačné školenie v metódach Hogan

Učí účastníkov používať tri Hoganove metódy.

HOGANOV OSOBNOSTNÝ TEST (HPI) hodnotí každodenné správanie, tzv. „svetlú“ stránku osobnosti – charakteristiky, ktoré popisujú ako sa ľudia správajú k ostatným za tých najlepších podmienok.
HOGANOV ROZVOJOVÝ TEST (HDS) hodnotí „tienistú“ stránku osobnosti – štýl správania, ktorý môže byť užitočný, ale v prípade nadmerného výskytu môže spôsobovať problémy v práci aj v živote.
INVENTÁR MOTÍVOV, HODNÔT A PREFERENCIÍ (MVPI) popisuje vnútro osobnosti – hlavné ciele, hodnoty, motivátory a záujmy, ktoré určujú, po čom túžime a čo sa snažíme dosiahnuť.

Zahŕňa mnoho cenných výhod pre každého účastníka

  • Bezplatné osobné hodnotenie a hodinová spätná väzba s trénerom Hogan.
  • Bezplatná registrácia pre všetky tri online hodnotenia (HPI, HDS a MVPI) a zasielanie správ e-mailom.
  • Papierový výtlačok knihy Hoganov sprievodca.
  • Osobný dohľad nad interpretáciou Hoganových výsledkov.
  • Dva dni certifikácie certifikovanými konzultantmi, ktorí majú niekoľkoročné skúsenosti so správou a interpretáciou hodnotení.

Zlepšuje výkonnostné zručnosti každého účastníka

  • Účastníci vykonajú podrobnú interpretáciu a analýzu výsledkov hodnotenia.
  • Účastníci sa oboznámia s osvedčenými postupmi týkajúcimi sa používania a interpretácie hodnotení.
  • Úspešné preukázanie zručností v oblasti interpretácie údajov a spätnej väzby povedie k získaniu zdokumentovaného certifikátu Hogan Inventory.

Tento certifikát bude účastníkovi udelený po troch úspešných spätných väzbách, ktoré vyhodnotí certifikovaný konzultant Assessment Systems.

Úspešní účastníci budú mať možnosť rozšíriť svoje poradenské služby o znalosti inventárov a správ Hogan získaných počas školenia. Túto príležitosť môžu využiť na školenia, koučovanie a organizačný a skupinový rozvoj, či už ako interný alebo externý konzultant.

CERTIFIKAČNÉ ŠKOLENIE HOGANOVÝCH METÓD 2024

1

Dátum

11.-12.06. 2024

16.-18.09. 2024

19.-20.11. 2024

 

10. – 11.6. 2024

5. – 8.11. 2024

2

Jazyk výuky

Slovenčina

Slovenčina

Slovenčina

 

Angličtina

Angličtina

3

Forma

2 dni, prezenčne v BA

3 dni, online

2 dni, prezenčne v BA

 

2 dni, prezenčne v Prahe

4 dni, online

CERTIFIKAČNÉ ŠKOLENIE HOGAN

V prípade Vášho záujmu nás prosím kontaktujte na infosk@asystems.as
+421 2 682 864 38

Registrovať sa možete aj tu.
Tu