Hogan Authorised Distributor

Objavte potenciál svojich lídrov

Hogan Lead poskytuje lídrom jasné pochopenie ich výkonnostných schopností, výziev a kľúčových faktorov a poskytuje im strategické sebauvedomenie, ktoré robí dobrých lídrov skvelými.

Slogan
22+
roky skúseností
8
pobočiek
60+
konzultantov
50+
krajín, do ktorých dodávame
5000+
firemných klientov
15+
jazykov

Hľadáte dobrého lídra? Metódou osobnostného hodnotenia pomocou 3 testov Hoganovej osobnostnej diagnostiky  môžete nájsť dobrého lídra podľa jeho profilu. Potrebujete rozvíjať svojich dobrých lídrov alebo talenty? Vďaka správnemu programu rozvoja vedúcich pracovníkov sa môžete pripraviť na nepredvídateľnú budúcnosť.

Kontaktujte nás a objavte potenciál svojich lídrov!
Kontaktujte nás

Pokiaľ sa práve rozhodujete, kto z vašich zamestnancov je najvhodnejším kandidátom na riadiaceho pracovníka a chcete objaviť vodcovský talent vo svojich zamestnancoch, predstavujeme vám balík Hogan Leadership Forecast. V cene 500 Eur vám ponúkame kombináciu 3 rozsiahlych správ z Hoganovej osobnostnej diagnostiky pomocou 3 online testov, pričom každý trvá cca 20 minút, zameraných na manažérske kompetencie. Poskytuje jedinečný náhľad do každodenného prístupu a štýlu vedenia lídra, predpovedá správanie, ktoré bráni ich potenciálu a schopnosti budovať súdržný tím a odhaľuje pracovné motivátory a hodnoty, ktoré ovplyvňujú štýl vedenia.

Ako bonus pridávame bezplatne dátovú správu Flash report, ktorá je určená pre certifikovaných používateľov Hoganových metód a podrobne znázorňuje výsledky jednotlivých škál, aj subškál. Ako ďalší bonus Vám k Leadership Forecast balíku ponúkame na výber jednu z dvoch správ: Summary, ktorá predstavuje celé manažérske zhrnutie testovaného účastníka alebo Coaching, čo je praktická pomôcka k strategickému plánovaniu vlastného rozvoja zamestnanca

Čo obsahuje Balíček Leadership Forecast?

Správa Potenciál

Hoganova správa Potenciál identifikuje vodcovský potenciál prostredníctvom podrobného opisu vrodených osobnostných charakteristík, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov a túžob. Správa Potenciáli predpovedá, ako ostatní opisujú každodenný prístup lídra k práci a vedeniu spolu s dôsledkami na správanie a vedenie, analýzou kompetencií a odporúčaniami na rozvoj.

 

Stiahnite si ukážkovú správu Potenciál

Správa Čelenie výzvam

Správa Čelenie výzvam opisuje, ako si lídri pravdepodobne vysvetľujú svet a ako sa správajú k podriadeným, keď sú pod stresom a tlakom. Správa Čelenie výzvam predpovedá správanie, ktoré ohrozuje kariéru a ktoré narúša schopnosť budovať súdržný a vysoko výkonný tím.

 

Stiahnite si ukážkovú správu Čelenie výzvam

Správa Hodnoty

Hoganova správa Hodnoty skúmá základné hodnoty a ciele, ktoré v konečnom dôsledku určujú správanie, túžby a očakávania vedúceho pracovníka. To, čo si ľudia cenia, určuje, ako budú viesť; od toho sa odvíja, aké prostredie líder vytvorí a akú organizačnú kultúru bude v nej

vykonávať najlepšiu prácu.

 

Stiahnite si ukážkovú správu Hodnoty

Bonusová správa Summary alebo Coaching

Správa Manažérske zhrnutie je samostatne vedená interpretácia individuálnych silných stránok, hodnôt a výziev. Súhrnná správa je prehľad medziľudských výkonov, organizačnej vhodnosti a podklad pre zlepšenie výkonnosti a zmeny v správaní.

 

Ukážková správa Manažérske zhrnutie

 

Správa Koučovanie je samostatný, komplexný nástroj na plánovanie rozvoja pre individuálny rozvoj vodcovstva. Správa Koučovaní integruje informácie zo správ Potenciál, Výzva a Hodnoty do päťstupňového plánovacieho procesu. Absolvovaním tohto procesu vedúci vytvorí silný plán osobného rozvoja určený na podporu profesionálneho rastu.

 

Ukážková správa Koučovanie

Čo je najväčšou výzvou súčasného leadershipu?

Robert Hogan, legenda v oblasti pracovnej psychológie a zakladateľ svetovo uznávanej Hoganovej psychodiagnostiky, definuje leadership ako schopnosť vybudovať a udržiavať tím, ktorý dokáže prekonať konkurenciu, a preto prežiť. V business svete leadership vyjadruje ľudí pracujúci na vrcholových stupňoch riadenia.

Môže sa človek ako vodca narodiť alebo sa ním môže postupne stať? Vodcovskí ľudia majú väčšinou talent, ale niekto ich musí do tej role vtiahnuť, aby ten talent mohli prejaviť a ďalej rozvíjať.

Čo je potrebné k tomu, aby bol líder úspešným lídrom? Najdôležitejšie je vedieť sa poučiť zo skúseností, hlavne zo svojich chýb a vedieť načúvať dobrým radám. Sú ľudia, ktorí sa nechcú učiť a nepoučia sa zo skúseností. Hoganova psychodiagnostika toto dokáže merať. Vie merať schopnosť ľudí učiť sa zo skúseností.

Robert Hogan tvrdí, že existujú 2 typy lídrov, jedni sú dobrí vo vzťahoch s nadriadenými, tí druhí sú skutočnými vodcami, ktorí majú výsledky so svojimi tímami. Prvá úroveň manažmentu musí pracovať priamo s ľuďmi a to je oblasť, kde na leadershipe skutočne záleží. Strední manažéri sú v skutočnosti politici a diplomati zároveň. Keď dostanú úlohu od nadriadených, musia ich predať manažérom v prvých líniách. Môžeme povedať, že líder na najnižšej pozícií musí byť dobrý vodca, na strednej dobrý politik a na tej najvyššej dobrý stratég, ktorý je schopný robiť správne rozhodnutia.

Aké sú zásadné osobnostné rysy dobrého lídra? Prvá vec je integrita, musí sa im skrátka dať dôverovať. Druhá je schopnosť správne sa rozhodovať, čoho súčasťou je umenie uznať chybu a napraviť ju. Tretím predpokladom je znalosť biznisu, líder musí vedieť, o čom hovorí. Štvrtým rysom lídra je vízia budúcnosti, v ktorej ide o reálny a starostlivo pripravený koncept. Čo budeme mať k dispozícií? Kde sú aké príležitosti? Kde je konkurencia? Čo musíme robiť? To je úspešná cesta k budúcnosti.

Ako môžeme nájsť a rozvíjať dobrých lídrov? Dobre si ich vybrať podľa ich profilu metódou osobnostného hodnotenia. Vďaka správnemu programu rozvoja vedúcich pracovníkov sa potom môžete pripraviť na nepredvídateľnú budúcnosť. Balík Hogan Leadeship Forecast je kombináciou rozsiahlych správ zameraných na manažérske kompetencie. Poskytuje jedinečný vzhľad do každodenného prístupu a štýlu vedenia lídra, predpovedá správanie, ktoré bráni ich potenciálu a schopnosti budovať súdržný tím a odhaľuje pracovné motivátory a hodnoty, ktoré ovplyvňujú štýl vedenia.

Najnovší rozhovor s Robertom Hoganom o leadershipe:

Co je Hogan Lead?

Prémiové Hogan správy za dobrú cenu?
Napište nám!