Objavte silu potenciálu vašich talentov

Talent program pre budúcnosť

Talenty sú kľúčoví ľudia vo vašej organizácii, ktorí najviac prispievajú k jej úspechu. Veľmi dôležitý je však dobre navrhnutý talentový program, ktorý v nich zapáli potrebnú silu a využije ich potenciál.

Slogan

Aké výzvy je v tejto oblasti potrebné riešiť

Náš „Talent program pre budúcnosť“ využijete, pokiaľ vaša organizácia:

 • chápe potrebu identifikácie kľúčových budúcich lídrov a je pripravená aktívne smerovať do budúcnosti
 • prechádza kultúrnou transformáciou a chce zaistiť, aby vaši budúci lídri zodpovedali novým kultúrnym štandardom
 • predvída nadchádzajúcu generačnú obmenu, ktorá je spôsobená technologickými alebo trhovými zmenami
 • chce objaviť a plne využiť potenciál svojich talentov
 • chce si udržať svojich kľúčových ľudí – špičkoví pracovníci a ľudia s vysokým potenciálom
 • chce prideľovať talenty do správnych rolí

Ako vám pomôžeme?

Naša koncepcia je medzinárodne osvedčený proces, ktorý vytvára priamu väzbu na strategické potreby vašej spoločnosti tým, že rozvíja rôzne talenty smerom k jej budúcim potrebám. Posúva firemnú stratégiu na vašich ľudí, ktorí ju následne aplikujú v dlhodobom horizonte. Program bol zostavený modulárne, aby čo najlepšie zodpovedal špecifickým potrebám vašej organizácie. Metodika je založená na našich najlepších postupoch a znalostiach v oblasti rozvoja talentov a leadershipu, ktoré sme získali v priebehu posledných dvadsiatich rokoch.

Využite potenciál svojich talentov!
Kontaktujte nás

Model budúcich talentov

1. Architekt

Vytvorenie koncepcie, ktorá priamo prepája talenty so stratégiou.

2. Vyhodnotenie

Objektívny pohľad na vaše talenty v porovnaní s medzinárodnými štandardmi.

3. Aktivácia

Rozvoj je plánovaný so zapojením kľúčových zainteresovaných strán.

4. Akcelerácia

Viacrozmerný proces rastu talentov, zameraný na identifikované oblasti rozvoja.

5. Zaistenie

Vyhodnotenie výsledkov spolu so strategickými cieľmi. Pomáha zaistiť hodnotu talentov.

Prečo Assessment Systems?

 • Implementujeme medzinárodné štandardy kvality
 • Využívame panel medzinárodných odborníkov
 • Máme glokálny prístup
 • Zladíme obchodné a talentové ciele
 • Identifikujeme kritické role
 • Vyhľadávame kritické zručnosti
 • Kladieme väčší dôraz na rozvoj
 • Rozvíjame globálne talenty
 • Vieme, čo robí dobrého lídra
 • Máme 20 rokov skúseností s talentmi