Objevte silu potenciálu vašich talentov

Future Talent Program

Talenty sú kľúčoví ľudia vo vašej organizácií, ktorí najviac prispievajú k jej úspechu. Veľmi dôležitý je však dobre navrhnutý talentový program, ktorý v nich zapáli potrebnú silu a využije ich potenciál.

Slogan

Aké výzvy je v tejto oblasti treba riešiť

Náš future talent program využijete, pokiaľ vaša organizácia:

 • chápe potrebu budúceho vedenia a je pripravená aktívne smerovať do budúcnosti a nenechá sa riadiť okolnosťami
 • prechádza kultúrnou transformáciou a chce zaistiť, aby vaši budúci lídri zodpovedali novým kultúrnym štandardom
 • predvída nadchádzajúcu generačnú obmenu, ktorá je spôsobená technologickými alebo trhovými zmenami
 • chce objaviť a plne využiť potenciál svojich talentov
 • chce si udržať svojich kľúčových ľudí – špičkoví pracovníci a ľudia s vysokým potenciálom
 • chce prideľovať talenty do správnych rolí

Ako vám môžeme pomôcť

Naša koncepcia je medzinárodne osvedčený proces, ktorý vytvára priamu väzbu na strategické potreby vašej spoločnosti tým, že rozvíja rôzne talenty smerom k jej budúcim potrebám. Prevádza firemnú stratégiu na vašich ľudí, ktorí ju následne aplikujú v dlhodobom horizonte. Program bol zostavený modulárne, aby čo najlepšie zodpovedal špecifickým potrebám vašej organizácie. Metodika je založená na našich najlepších postupoch a znalostiach v oblasti rozvoja talentov a leadershipu, ktoré sme získali v priebehu posledných dvadsiatich rokoch.

Využite potenciál svojich talentov!
Kontaktujte nás

Model budúcich talentov

1 Architekt

Vytvorenie koncepcie, ktorá priamo prepojuje talenty so stratégiou

2 Vyhodnotenie

Objektívny pohľad na vaše talenty v porovnaní s medzinárodnými meradlami

3 Aktivácia

Rozvoj je plánovaný so zapojením kľúčových zainteresovaných strán

4 Akcelerácia

Viacrozmerný proces rastov talentov, zameraný na oblasti rozvoja

5 Zajistenie

Vyhodnotenie výsledkov spolu so strategickými cieľmi. Pomáha zistiť hodnotu talentov.

Prečo Assessment Systems??

 • Implementujeme medzinárodné štandardy kvality
 • Využívame panel medzinárodných odborníkov
 • Máme globálny prístup
 • Zladíme obchodné a talentové ciele
 • Identifikujeme kritické role
 • Vyhľadávame kritické zručnosti
 • Kladieme väčší dôraz na rozvoj
 • Rozvíjame globálne talenty
 • Vieme, čo robí dobrého lídra
 • Máme 20 rokov skúsenosti s talentmi