Objavte vodcu vo vnútri odomknutím svojho vodcovského potenciálu.

Leadership Academy

Viete že je ťažké odhadnúť, čo prinesie zajtrajšok vašej spoločnosti. Ale so správnym programom rozvoja leadershipu sa môžete pripraviť na nepredvídateľnú budúcnosť.

Slogan

Vaše výzvy v oblasti leadershipu

Z našej Leadership Academy budete profitovať, ak vaša organizácia:
 • je v procese transformácie a chce v nej nechať vyrásť lídrov, ktorí budú hnacou silou zmeny
 • potrebuje maximalizovať svoj vodcovský potenciál, aby vynikla na trhu
 • má záujem o vytváranie synergií na najvyššej úrovni
 • chce rozvíjať lídrov pre všetky úrovne
 • chce budovať schopnosti, ktoré umožnia lídrom prevziať komplexnejšie vedúce úlohy v čoraz viac meniacom sa svete

Náš koncept je medzinárodne overený proces na posilnenie vodcovských schopností a podporu efektívneho vedenia pre organizácie. Leadership Academy poskytuje techniky a stratégie na zvládnutie vodcovských výziev a nástrojov od líniových až po stredných manažérov, aby sa stali efektívnymi lídrami.

Rozsah a architektúra modulov závisí od zistení uskutočnených v procese prieskumu organizácie.

Leadership excellence model

1. Zistenia v rámci spoločnosti

Prieskum spokojnosti zamestnancov, scan organizácie, 360°.

2. Osobné zistenia

Hodnotenie vodcovstva (Hogan, DC, 360° atď.).

3. Vytváranie individuálnych rozvojových plánov

Spätná väzba hodnotenia a ďalšie kroky.

4. Akadémia

Workshopy a školenia osobne alebo online, zmiešané učenie.

5. Individuálna/tímová práca

Individuálne koučovanie a shadowing / Profilovanie tímov a tímové koučovanie.

6. Hodnotenie

Hodnotenie programu a progresu.

Odomknite potenciál leadershipu na všetkých úrovniach a začnite s tým pracovať!
Kontaktujte nás

Prečo Assessment Systems?

 • Implementujeme medzinárodné štandardy kvality
 • Využívame panel medzinárodných odborníkov
 • Máme glokálny prístup
 • Zosúlaďujeme obchodné a vodcovské ciele
 • Identifikujeme kritické vodcovské kompetencie
 • Hľadáme silu, ktorú by sme mohli využiť
 • Kladieme väčší dôraz na rozvoj
 • Rozvíjame globálnych lídrov
 • Vieme čo robí dobrého lídra
 • Máme 20 rokov skúseností s leadershipom