Numerický test logického myslenia (NRT)

ČO MERIA NUMERICKÝ TEST LOGICKÉHO MYSLENIA?

NRT je test numerickej inteligencie, ktorá sa prejavuje v schopnosti porozumieť kvantitatívne koncepty a narábať s číselnými symbolmi. Ľudia s vysokou numerickou inteligenciu dobre rozumejú základné matematické princípy, sú schopní efektívne pracovať s číslami a môžu využiť svoje zručnosti pri riešení praktických problémov , čo zahŕňa čísla a / alebo ich vzťahy v akejkoľvek forme.

PRE KOHO ICH ODPORÚČAME?

Numerická inteligencia je kľúčová schopnosť všade tam, kde je potrebné riešiť numerické problémy v pravidelných intervaloch a rozhodovať sa na základe číselných údajov ( ako je napríklad pozícia finančného poradcu, obchodníka, finančného manažéra, účtovníka, analytika dát, atď.)

ČO JE TEST NUMERICKÝ TEST LOGICKÉHO MYSLENIA?

NRT zistí úroveň numerickej inteligencie formou 16 úloh, kde úlohou testovanej osoby je pochopiť pokyny, prečítať požadované informácie z tabuľky / alebo grafu a potom použiť tieto informácie spôsobom, ktorý mu/jej umožňuje odpovedať na otázku. Test predpokladá iba znalosť štyroch základných aritmetických operácií ( + , – , * , / ) a pochopenie niekoľkých základných matematických pojmov, ako napríklad percento alebo pomer hodnôt. To znamená, že hlavný rozdiel vo výkonnosti testovaných osôb je daný predovšetkým efektívnosťou, akú sú schopní použiť pre pochopenie matematickej podstaty danej úlohy, čítanie kľúčových informácií z tabuľky a / alebo grafu a identifikovať správne poradie matematických operácií , ktoré majú urobiť.

Ako funguje numerický test logického myslenia?

1

Testovanie prebieha u testovaného jedinca doma, alebo v regulovaných testovacích podmienkach. K dispozícii je v 10+ jazykoch Európy (anglickom, český, maďarský, poľský, srbrko-chorvátsky, slovenský, ruský, atď.).

2

Vyplňte on – line na našom užívateľom priateľským rozhraní. NRT sa skladá zo 16 numerických problémov s 26 – timi minútami časového limitu.

3

Automaticky generované správy spätnej väzby pre oba oboch- objednávateľa a užívateľa testu, testovanú osobu. Výsledky testu sú porovnané s normovacou skupinou více jak tisicov osob.

Príklad

Úloha A testovaných osôb, je analyzovať číselné údaje, ktoré sú uvedené v tabuľke a / alebo na grafe, prečítať si otázku a nakoniec vybrať správnu odpoveď z ôsmich ponúkaných možností ( a – h ). Pre výpočet odpovede testované osoby môžu používať svoje vlastné kalkulačky, papier a ceruzku. Ak nemajú prístup k týmto pomôckam, môžu používať elektronické verzie z nich, ktoré sú súčasťou on – line testovacej platformy.

Ako bude nrt pomáhať vašej organizácii a zamestnancom?

1

Účely výberu

Najviac je užitočný v situáciách, kedy chcete odhadnúť, aká je schopnosť uchádzača efektívne zvládnuť numerické problémy, ktoré sú dôležitou súčasťou jeho/jej práce, na ktorú ašpiruje.

2

Cieľová skupina

NRT je vhodný pre pracovné miesta predpokladajúce schopnosť analyzovať a interpretovať číselné údaje pri práci s rozpočtami, ekonomickými ukazovateľmi, podnikateľskými zámermi, účtovnými systémami, atď ( napríklad finančný poradca, obchodník, finančný manažér, účtovník, analytik dát, atď .)

3

Zvyšuje úspech zamestnanca

Začlenením výstupov z NRT do vášho rozhodovacieho procesu o výbere môžete zvýšiť pravdepodobnosť , že vybraní záujemcovia budú úspešne vykonávať svoju prácu v prípade , že práca predpokladá schopnosť zamestnancov riešiť numerické problémy.