Assessment centrum

Assessment centrá sú odporúčané v situáciách, kedy zamestnávateľ potrebuje vysokú mieru istoty, že na určitú pozíciu bola vybratá správna osoba, teda keď je neúspech na pozícii spojený s vyššími rizikami.

Slogan
Vhľad do kompetencií.

Čo je Assessment centrum?

Assessment centrá sú odporúčané v situáciách, kedy zamestnávateľ potrebuje vysokú mieru istoty, že bola vybratá správna osoba na určitú prácu, teda keď je neúspech na pozícii spojený s vyšším rizikom.

Assessment centrum (AC) alebo hodnotiace stredisko (ďalej len AC) je veľmi spoľahlivá, moderná metóda, ktorá slúži na výber najvhodnejšieho uchádzača, obzvlášť v prípade, keď je vo výberovom konaní viac kandidátov. Počas jeho priebehu účastníci prechádzajú individuálnymi aj skupinovými úlohami (profesijná psychodiagnostika, výkonnostné testy, modelové situácie, prípadové štúdie, hranie rolí a pod.), ktoré svojou povahou zodpovedajú kompetenciám potrebným k úspechu na danej pozícii v rámci organizácie.

Ako Assessment centrum funguje?

Kandidáti sú pozorovaní v niekoľkých individuálnych a skupinových situáciách (profesijná psychodiagnostika, výkonnostné testy, modelové situácie, prípadové štúdie, hranie rolí a pod.), ktoré zodpovedajú kompetenciám potrebným k úspechu na danej pozícii v rámci organizácie.

 • Individuálne AC na zhodnotenie potenciálu kandidátov na manažérske alebo exekutívne funkcie
 • Skupinové AC na zhodnotenie špecifických kompetencií potrebných pre expertné role
 • Hodnotenie potenciálu pre externých a interných kandidátov
 • Výber účastníkov do Talent programu

Aké výhody ponúka Assessment centrum pre vašu spoločnosť a kandidátom?

VÝHODY PRE ZAMESTNÁVATEĽA

 • AC prináša vysoko hodnotné informácie o silných a slabých stránkach kandidátov, ktoré by neboli odhalené inými metódami.
 • AC meria kompetencie dôležité pre úspech na určitých pozíciách v rámci organizácie.
 • AC umožňuje porovnanie kandidátov.
 • AC je spravodlivá a objektívna metóda na výber zamestnancov.
 • AC zlepšuje kompetencie a expertnosť interných hodnotiteľov zo spoločnosti.

VÝHODY PRE KANDIDÁTOV

 • Dizajn a atmosféra AC odráža kultúru zamestnávateľa a celej organizácie. Kandidáti tak dostanú predstavu, ako by vyzerala budúca práca pre danú spoločnosť.
 • AC sú zaujímavou rozvojovou skúsenosťou pre účastníkov.
 • AC sú považované za spravodlivé metódy výberu.
 • AC napodobňujú reálne pracovné situácie, ktoré sú pre účastníkov zaujímavé.

Výhody nášho riešenia

PRIPRAVENÉ BALÍČKY KOMPETENCIÍ

Dobre pripravené, validované kompetenčné balíčky sú k dispozícii pre špeciálne požiadavky pracovných pozícii.

KOMPETENČNÝ MODEL PRISPÔSOBENÝ KLIENTOVI

Sme flexibilní. Klientský balíček kompetencií je pripravený presne na mieru klientovi.

SPRÁVY S LOGOM DANEJ FIRMY

Individuálne a skupinové výsledné správy môžu byť označené logom firmy.

ZROZUMITEĽNÉ INDIVIDUÁLNE A SKUPINOVÉ VÝSLEDNÉ SPRÁVY.

Naše výsledné správy sú prehľadne spracované a ľahké na porozumenie. Všetky informácie o kandidátoch sú detailne popísané.

ŠIROKÝ VÝBER JAZYKOVÉHO SPRACOVANIA

Sme schopní dodať AC v mnohých svetových jazykoch, pre jednoduchšie použitie v ktorejkoľvek medzinárodnej korporácii.

ŠIROKÝ VÝBER AKTIVÍT

Náš široký výber aktivít vždy smeruje k uspokojeniu špecifických potrieb klienta pre rozdielne pracovné úrovne, pozície a odvetvia.

VYSOKÁ ÚROVEŇ PSYCHOMETRICKÝCH METÓD

Používanie rôznych metód hodnotenia posilňuje kvalitu testovania a zamedzí subjektívnym výsledkom.

PROFESIONÁLNI HODNOTITELIA

Odbornosť našich hodnotiteľov považujeme za jednu z najdôležitejších súčastí našich AC. Taktiež poskytujeme zaškolenie interných hodnotiteľov zo spoločnosti klienta, aby bola zaistená vysoká kvalita pozorovania a hodnotenia.

PROFESIONÁLNE PORADENSTVO

Pre zaistenie vysokej kvality výberového procesu ponúkame úzku spoluprácu medzi konzultantom a klientom.

Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako vašej spoločnosti môže Assessment Systems pomôcť navrhnúť a používať Assessment centrum?
Kontaktujte nás