Development Center

Development alebo rozvojové centrum (ďalej len DC) je veľmi spoľahlivá, moderná metóda, ktorá slúži na zmapovanie kompetencií vašich zamestnancov a nastavenie plánov ich ďalšieho rozvoja. DC pre klientov realizujeme najčastejšie ako jedno- až dvojdenný program. V jeho priebehu účastníci prechádzajú radom individuálnych a skupinových situácií (modelové situácie, prípadové štúdie, profesijná psychodiagnostika a pod.), ktoré svojou povahou zodpovedajú kompetenciám potrebným na úspech na danej pozícii a v danej organizácii. Naši klienti najčastejšie využívajú DC ako efektívny nástroj v nasledujúcich situáciách: pri vytváraní individuálnych, merateľných rozvojových plánov, pri identifikácii talentov spoločnosti a podpore ich ďalšieho rozvoja, pri rozvoji manažérskych zručností vedúcich zamestnancov.

Slogan

Jak DC funguje?

DC pro klienty realizujeme nejčastěji jako jedno- až dvoudenní program. V jeho průběhu účastníci prochází řadou individuálních a skupinových situací (modelové situace, případové studie, profesní psychodiagnostika apod.), které svojí povahou odpovídají kompetencím potřebným pro úspěch na dané pozici, v dané organizaci.

Jak Development centrum pomůže vám a vašim zaměstnancům?

  • Přinese spolehlivé a relevantní informace o silných stránkách Vašich zaměstnanců a jejich oblastí k rozvoji, které byste jiným způsobem nezjistili.
  • Umožní vhodně zaměřit další rozvojové aktivity (tréninky, koučování, mentoring) na ty oblasti, které zaměstnanci skutečně potřebují rozvíjet, a výrazně tak zvýší efektivitu investic vynaložených na rozvoj.
  • Poskytne možnost srovnání účastníků mezi sebou.
  • Umožní účastníkům učit se nápodobou (účastníci často hodnotí DC jako užitečnou rozvojovou zkušenost).
  • Zvýší kompetence interních hodnotitelů.
  • DC bude vnímáno ve Vaší firmě jako férová a spolehlivá metoda rozhodování v personální oblasti.

CO JE TYPICKÉ PRO NÁŠ PŘÍSTUP?

Komplexnosť: Pracujeme na kompletnom procese – pomáhame klientom definovať požadované kompetencie, vytvárame vhodné formy internej komunikácie, navrhujeme a realizujeme DC vrátane spätnej väzby pre všetkých účastníkov, pomáhame spoločnostiam vytvoriť formu a obsah osobných rozvojových plánov.

Starostlivá analýza potrieb zadávateľa: Pred každou realizáciou DC zodpovedne skúmame ciele a zmysel projektu, všetky okolnosti realizácie, kompetencie potrebné pre vykonávanie danej pozície v danej firme, predstavu zadávateľa o vhodnom dizajne DC a pod.

Odbornosť: Pri realizáciách DC využívame tímy skúsených a profesionálnych facilitátorov, hodnotiteľov, v prípade potreby i hercov.

Špecifickosť a zacielenosť aktivít: jednotlivé aktivity vždy „šijeme na mieru“ pracovnému miestu a spoločnosti. Využívame aktivity, ktoré najlepšie mapujú dané kompetencie. Pokiaľ to zodpovedá cieľom DC, do programu zaraďujeme i outdoorové aktivity.

Chcete vědět víc?
Kontaktujte nás