Náš tím

Spolupracujeme ako globálny tím

V spoločnosti Assessment Systems Group spolupracujeme ako globálny tím, ktorý pomáha našim klientom prekonať problémy, ktorým čelia. Viac ako 60 konzultantov zdieľa svoje kolektívne znalosti, skúsenosti a celosvetovú sieť, aby na každom projekte slúžili potrebám našich klientov. Spoznajte našich ľudí!

Slogan

Spoznaj náš tím

Marcela Kolláriková

Head of Finance

Responsibility for financial payments, invoices, support for Hogan, 360 feedback assessment and ART/DRT tests

Dita Gabrielli

Head of EAP Operations

Adam Šíma

Senior Consultant

Selection and development of employees, work with psychodiagnostics, 360 feedback and Schuhfried, EAP - assistance program.