ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Preambule

Společnost Assessment Systems International a všechny společnosti fungující jako samostatné právní subjekty náležící do skupiny společností Assessment Systems Group (dále jako „ASI“) chápou, že je pro vás důležité, jakým způsobem jsou údaje o vás používány a sdíleny, a váží si vaší důvěry v to, že ASI bude tyto informace používat a sdílet pečlivě a rozumně. Jedním z cílů ASI je zabezpečení, dostupnost, zajištění důvěrné povahy a integrity zpracování všech získaných informací. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny online platformy ASI, včetně jejích komerčních webových stránek a aplikačních produktů, administrativních nástrojů, hodnotících portálů, výzkumů a stránek pro přihlášení k předplatnému. Tím, že navštívíte jakoukoli webovou stránku ASI, souhlasíte s pravidly stanovenými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Cílem těchto Zásad ochrany osobních údajů je Vám poskytnout důležité informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní data, když navštívíte naše webové stránky, a veškeré informace vycházející z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jako „GDPR“).

2. Zpracování informací

ASI získává informace a osobní údaje od uživatelů v okamžiku, kdy si vytvoří svůj účet k webové stránce, žádají o výtisky publikací nebo o další informace o našich službách nebo pracovních příležitostech, nebo tehdy, kdy se uživatelé přihlašují na konference nebo jiné akce sponzorované ASI. V některých formulářích ASI pro registraci, přihlášení, nastavení účtu apod. se může objevit žádost o osobní údaje, okruhy zájmů a/nebo demografické údaje. ASI může používat tyto osobní údaje (jméno, bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo, okruhy zájmů, apod.) pro uzpůsobení uživatelské zkušenosti na webové stránce, pro kontaktování vás podle potřeby nebo – podle situace – pro posouzení žádostí o zaměstnání nebo kvalifikace pro získání pracovního poměru u ASI.

2.1. Navštěvování a používání našich webových stránek

V momentě, kdy navštívíte naši stránku, zpracováváme vaše technické údaje kvůli technickým opatřením našich webových stránek, poskytování informací o našich službách, produktech a řešeních a pochopení vašich zájmů a potřeb. Zpracováváme vaše technické údaje v souladu se článkem 6 (1)(f) GDPR.

2.2. Kontakt, registrace na události a zkušební loginy zdarma

V případě, že nás kontaktujete (použitím kontaktních formulářů na našich webových stránkách, zpracováváme vaše technické údaje a vaše kontaktní údaje, tam, kde je o ně žádáno (např. „Kontaktujte nás“, „Žádost o zkušební login zdarma“, „Registrace na událost“), a umožníme vám stáhnout materiály relevantní vašim potřebám. Zpracováváme vaše technické údaje v souladu se článkem 6 (1)(f) GDPR. Pro lepší uživatelskou zkušenost a bezpečnost komunikace používáme HubSpot jako nezávislého poskytovatele služeb, více ohledně jejich zásad ochrany a zpracování osobních údajů zde: http://legal.hubspot.com/privacy-policy. Vaše osobní data nebudeme zpracovávat déle, než bude potřeba a po nezbytné době budou vaše osobní data smazána z našeho systému a z HubSpot databáze (více informací o délce časového úseku zachování dat vám může poskytnout náš Pověřenec pro ochranu osobních údajů na adrese: dpo@asystems.as.

2.3. Kariéra

Pokud dobrovolně odpovídáte na jakoukoliv nabídku práce na našich webových stránkách, zpracováváme vaše kontaktní a technické údaje a informace o vašich předchozích zaměstnáních (poslané přímo na náš e-mail), abychom usnadnili náborový proces. Zpracováváme vaše osobní údaje v souladu se článkem 6 (1)(b) GDPR.

2.4 Newsletter

V případě, že nám dáte svolení k odesílání newsletterů a/nebo propagačních materiálů (to znamená dotazníků, pozvánek na semináře, workshopy a jiné akce, nebo dalších komunikačních aktivit spojených s různými službami celosvětově nabízenými společností ASI) na vaši e-mailovou adresu, zpracováváme vaše technické a kontaktní údaje. Vašeho svolení k odesílání newsletterů a/nebo propagačních materiálů můžete kdykoliv zrušit kliknutím na možnost „Odhlásit z odběru“ v newsletteru nebo zasláním žádosti o odhlášení z odběru e-mailů na e-mail marketing@asystems.as. Zpracováváme vaše osobní údaje v souladu se článkem 6 (1)(a) GDPR. K odesílání našich e-mailových newsletterů používáme MailChimp, více ohledně jejich zásad ochrany a zpracování osobních údajů zde: http://mailchimp.com/legal/privacy/.

Vaše osobní údaje neprodáme, nebudeme je sdílet, dělit se o ně ani je nezpřístupníme žádné třetí straně, můžeme je však sdělit třetím stranám, které naším jménem poskytují služby a musí mít k těmto údajům v souvislosti s těmito službami přístup. Během přihlašování k e-mailovému odběru novinek se v místech, kde od vás budeme požadovat informace, můžete rozhodnout pro možnost neodebírání našich sdělení. Můžete nás v každém případě kontaktovat i níže uvedenými způsoby.

3. Mezinárodní předávání informací

ASI je mezinárodní organizace, informace shromažďované na našich webových stránkách nebo jinak mohou být čas od času předávány mezi sídly nebo personálem ASI, včetně sídel mimo Evropský hospodářský prostor, a naše webové stránky můžou být zobrazeny a hostovány kdekoli na světě, včetně zemí, kde nejsou zavedeny zákony upravující používání a předávání osobně identifikovaných údajů. ASI splňuje požadavky EU Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 („GDPR“) a ujišťuje, že žádné osobní údaje našich uživatelů nebudou zaslány žádné třetí straně mimo skupinu společností ASI, s výjimkou případu, kdy (a) jste souhlasil/a s tímto mezinárodním sdílením a přístupem k údajům, nebo (b) budete informován o přenosu dat a souhlasíte s ním přečtením našich Zásad ochrany osobních údajů.

ASI a všechny společnosti náležící do skupiny Assessment Systems Group jsou primárními příjemci vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme sdílet se třetími stranami, které poskytují administrativní, marketingovou, profesionální a technickou podporu fungování našich webových stránek, jmenovitě MailChimp, HubSpot a Google. ASI a všechny společnosti náležící do skupiny Assessment Systems Group můžou být vyzvány ke zveřejnění osobních údajů zákony nebo soudními procesy. Vyhrazujeme si právo na uvědomění odpovídajících orgánu v případě nelegálních či protiprávních aktivit na našich webových stránkách.

4. Cookies a další prostředky sledování

ASI může na našich webových stránkách používat browser cookies pro sledování vaší návštěvnosti. „Cookie“ je malé množství dat, která webový server pošle vašemu prohlížeči a uloží na pevný disk vašeho počítače. Díky cookies může ASI poskytovat kvalitnější a relevantnější zákaznickou zkušenost. Dále používání cookies umožňuje ASI zautomatizovat vstup do heslem chráněných sekcí webových stránek, takže kdykoli navštívíte naše webové stránky, nemusíte opakovaně vkládat své heslo. Cookies též používáme proto, abychom zjistili, jaké sekce webových stránek jsou mezi našimi uživateli nejoblíbenější, a abychom hlouběji celkově porozuměli používání webových stránek ze strany uživatelů. Ve většině webových prohlížečů můžete z vašeho pevného disku cookies vymazat, nastavit blokování všech cookies nebo nechat zobrazit varování předtím, než budou cookies uloženy do vašeho počítače. Doporučujeme pročíst si pokyny k vašemu prohlížeči nebo v obrazovce nápovědi; získáte zde také více informací o těchto funkcích a o tom, jak je používat. Nezapomeňte, že pravděpodobně nebudete moci otevřít jisté sekce nebo funkcionality webových stránek, pokud váš prohlížeč nepovolí cookies. Pro bližší informace o používání cookies navštivte www.allaboutcookies.org.

Některé cookies soubory, které používáme, jsou zprostředkovány společnostmi třetí strany, těmito jsou Hubspot a Google, díky kterým získáváme analýzu a data o našich webových stránkách. Tyto společnosti mají programy, jež sbírají informace o vaší interakci s našimi stránkami, například jaké stránky navštěvujete, na jaké odkazy klikáte a jaký čas na našich webových stránkách strávíte. Pro více informací, jakým způsobem tyto společnosti sbírají a zachází s vašimi daty, přečtěte si, prosíme, jejich zásady ochrany osobních údajů: Hubspot na Hubspot Privacy Policy a Google na Google Privacy Policy. Webové stránky ASI používají Google Analytics, což je služba webové analýzy poskytovaná společností Google, Inc. („Google“). Google Analytics používá „cookies“, tj. textové soubory umístěné do vašeho počítače, jež pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé používají stránku. Informace generované cookies o způsobu, jak používáte webovou stránku (včetně vaší IP adresy), Google převede a uloží na serverech ve Spojených státech. Google tyto informace využije pouze pro analyzování toho, jak webovou stránku používáte, k sestavování zpráv o aktivitě na webové stránce pro provozovatele webové stránky a k poskytování jiných služeb týkajících se aktivity na webové stránce a používání internetu. Google může též tyto informace poskytnout třetím stranám, bude-li to požadovat zákon, nebo jestliže budou tyto třetí strany zpracovávat informace pro Google. Google nebude spojovat vaše IP adresy s jinými daty v držení Google. Návštěvou této webové stránky dáváte souhlas s tím, že Google může zpracovávat údaje o vás způsobem a pro účely, jak je uvedeno výše. Pro více informací o Google Analytics navštivte: http://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs.

ASI dále používá web beacony (včetně conversion pixelů) a další technologie k podobným účelům jako výše zmíněné Google Analytics. Tyto technologie používáme na našich webových stránkách, v našich newsletterech a/nebo v propagačních materiálech, abychom zjistili, zda byly zprávy otevřeny a odkazy rozkliknuty. Web beacony neukládají na vaše zařízení žádná data. MailChimp tyto technologie používá v našich newsletterech. Pro více informací ohledně web beaconů navštivte jejich Zásady ochrany osobních údajů.

5. Bezpečnostní procesy

ASI má zavedeny technologické a provozní bezpečnostní procesy určené k ochraně osobně identifikovatelných informací před ztrátou, zneužitím, změnou nebo zničením. K vámi poskytnutým údajům má přístup pouze oprávněný personál a smluvní strany a tento přístup je omezen jejich potřebou tyto informace znát. Na každého zaměstnance a smluvní stranu mající přístup k osobně identifikovatelným informacím se vztahuje povinnost zachovat důvěrnou povahu těchto informací. Přestože podnikáme kroky všeobecně uznávané jako standard v oboru pro ochranu vašich osobně identifikovatelných informací, ASI nemůže zaručit, že vaše osobně identifikovatelné informace nebudou přístupné neoprávněným osobám.

6. Externí odkazy a Pluginy

ASI nenese odpovědnost za zásady ochrany soukromí ani za obsah webových stránek nenáležejících ASI, na něž na našich webových stránkách odkazujeme externími odkazy a/nebo pluginy (obecně se jedná o sociální sítě). V případě, že na tyto odkazy a/nebo pluginy kliknete, vaše osobní data budou sdílena s danou externí stránkou. Když opustíte naši stránku, zpracování vašich údajů se již dále neřídí námi a těmito Zásadami. Když kliknete na plugin sociálních médií (indikovaných patřičným symbolem), vaše osobní údaje jsou sdíleny s danou stránkou. Jedná se o IP adresu, informace o stránce, která vás na ní přesměrovala, a pokud máte automatické přihlašování na vašem zařízení k sociálním sítím, získá informace o vašem profilu. Kliknutí na externí odkazy a pluginy je zcela dobrovolné, tudíž pokud si nepřejete, aby vaše data byla takhle zpracovávána, na externí odkazy a pluginy neklikejte.

7. Uchování dat

Vaše osobní data nebudeme uchovávat déle, než bude potřeba na jejich zpracování a/nebo pouze takové časové období, stanovené zákony ve vaší lokalitě. Nebudeme zpracovávat vaše data déle, než budeme potřebovat.

Více informací o délce časového úseku zachování dat vám může poskytnout náš Globální pověřenec pro ochranu osobních údajů na adrese: dpo@asystems.as.

8. Kontrola nad vašimi osobními údaji

ASI vaše osobní údaje neprodáme, nebudeme je sdílet, dělit se o ně ani je nezpřístupníme žádné třetí straně (krom výše zmíněných externích poskytovatelů zmíněného v bodě 2), s výjimkou případu, kdy nám dáte své svolení nebo nám zákon nakáže údaje sdílet. Máte právo požadovat od ASI veškerá data, která o vás má. Pro více informací o tom, zda vaše data jsou u nás zpracovávána nebo pokud chcete mít přístup k vašim osobním údajům kontaktujte dpo@asystems.as.

9. Změna a/nebo vymazání informací, omezení zpracování a přenos dat

Pokud se chcete ujistit, že vaše osobní údaje jsou přesné a aktuální nebo pokud chcete požádat o změnu nebo vymazání informací, omezení našeho zpracování dat nebo o snadno přenosnou kopii vašich osobních údajů, kontaktujte nás na adrese dpo@asystems.as.

10. Stížnosti

Pokud vás znepokojuje údajné porušení práv na soukromí nebo jakýchkoliv jiných nařízení, kontaktujte nás na výše zmíněné e-mailové adrese. ASI Pověřenec pro ochranu soukromí vaši stížnost prošetří a poskytne vám informace o řešení situace.

Pokud nebudete spokojení s tím, jakým způsobem jsme zpracovali vaši stížnost, máte právo stížnost předat dál orgánům, které zodpovídají za ochranu dat ve vaší zemi. Dále můžete stížnost předat soudu s patřičnými soudními pravomocemi.

11. Změny Zásady ochrany osobních údajů

ASI si vyhrazuje právo čas od času měnit podmínky Zásad ochrany osobních údajů tím, že zveřejní aktuální znění Zásad ochrany osobních údajů. Doporučujeme se pravidelně seznamovat s těmito Zásadami ochrany osobních údajů pro zjištění případných změn nebo aktualizací.

12. Používání webových stránek ASI

Používání našich stránek je dobrovolné. Pokud si nepřejete, aby byla vaše data zpracována výše stanovenými způsoby, měli byste přestat naše stránky používat. Váš přístup k webové stránce a její používání podléhají jistým podmínkám, shrnutým v dokumentu Podmínky. Podmínky.

13. Kontaktujte nás

Prosím kontaktujte nás na našich webových stránkách nebo pište na adresu dpo@asystems.as, máte-li jakékoli otázky k těmto Zásadám ochrany osobních údajů nebo k získávání či používání informací ze strany ASI.