Vienna Test System (VTS)

Výsledky psychodiagnostiky stojí často v pozadí zásadních rozhodnutí, jakými jsou například způsob léčby pacienta anebo přijetí či nepřijetí uchazeče na určitou pracovní pozici. Proto jsme svědky stále rostoucího tlaku na zavádění vysoce kvalitních psychodiagnostických nástrojů do praxe psychologů působících v různých oblastech. VTS je odpovědí rakouské společnosti SCHUHFRIED na tento trend. Nabízí široké spektrum testů, jež pokrývá prakticky všechny oblasti psychodiagnostiky.

Vienna Test System pokrývá široké spektrum oblastí psychodiagnostiky jako například:

  • Dopravní psychologie
  • Neuropsychologie
  • Sportovní psychologie
  • HR