Objavte spôsoby, ako využiť well-being vo vašom biznise

Program „Well-being“

Každý zamestnanec čelí stresu v práci aj doma, to môže byť pre vašu firmu skutočným problémom. So správnou podporou v oblasti well-beingu a odolnosti voči stresu však môžete svojim zamestnancom pomôcť tieto problémy prekonať.

Slogan

Výzvy well-beingu a odolnosti voči stresu, ktorým čelíte

Náš program Well-being a odolnosť voči stresu využijete, pokiaľ vaša organizácia:

 • chápe potrebu angažovanej a odolnej pracovnej sily
 • je v priebehu transformácie a chcete zaistiť, aby vaši ľudia zvládli zmenu s ľahkosťou
 • chce znížiť náklady spojené so stresovými faktormi
 • chce podporiť zamestnancov, aby zostali odolní voči stresorom
 • chápe súvislosť medzi výkonom na pracovisku a well-beingom
 • chápe, že pozitívni a angažovaní zamestnanci sú základom každej úspešnej organizácie

Ako vám pomôžeme?

Náš koncept pomôže vašej organizácii zmeniť reaktívny prístup ku zvládaniu problémov na proaktívne povedomie o well-beingu. Well-being zahŕňa pozitívne seba-poňatie a sebaúctu. Odolnosť, ktorá priamo súvisí s well-beingom, znamená schopnosť vyrovnať sa s novými situáciami a prispôsobiť sa im.

Program vychádza zo zistených poznatkov o stresoroch vašich zamestnancov a mení ich v reaktívne semináre pre ostatných ľudí vo vašej organizácii. Pri zavádzaní kultúry well-beingu do praxe zohľadňuje rôzne potreby pracovníkov.

Prvky programu „Well-being“ a odolnosti voči stresu

Prieskum

Skúmanie potrieb ľudí a stavu organizácie.

Centrum podpory

Zriadenie kontaktných liniek pre ľudí s rozsiahlou internou komunikáciou.

Pomoc jednotlivcom

Odborná pomoc zamestnancom pri individuálnom zvládaní ich problémov.

Tematické workshopy

Proaktívne budovanie povedomia o problematike v rámci organizácie.

Koučovacie sedenia

Manažérske sedenia pre vedúcich tímov zamerané na budovanie odolnosti tímu.

Prečo Assessment Systems?

 • Zavádzame medzinárodné štandardy kvality
 • Využívame panel medzinárodných odborníkov
 • Máme glokálny prístup
 • Objektívne zistenia meníme v proaktívne poznatky
 • Identifikujeme kritické stresory v organizácii
 • Podporujeme jednotlivcov na všetkých organizačných úrovniach
 • Kladieme väčší dôraz na kultúrne zmeny
 • Máme 20 rokov medzinárodných skúseností
Využite well-being zamestnancov ako kľúčovú hnaciu silu hodnoty vašej spoločnosti!
Kontaktujte nás