Odhaľte mindset vašich zamestnancov, ktorý formuje ich správanie v oblasti osobnej bezpečnosti.

Program „Bezpečnosť“

Viete, že bezpečnosť zamestnancov je pre vašu organizáciu to najdôležitejšie. Dôležité však je, uvedomiť si dôležitosť ľudského faktora, vďaka ktorému zamestnanci robia chyby.

Slogan

Zamerajte sa na problémy spojené s bezpečnosťou Vašich zaměstnancov

Náš bezpečnostný program pre vás bude prínosom, ak vaša organizácia:

 • čelí rostoucímu počtu nehod
 • působí v bezpečnostně náročných odvětvích (např. energetika, výroba, doprava, stavebnictví, strojírenství)
 • věří, že nehodám by se dalo předejít, kdyby se zavedla předběžná filtrace rizikového chování
 • chce předcházet úrazům a nehodám na pracovišti a ušetřit výrobní dny a náklady spojené s lidskými chybami
 • dbá na bezpečnost a která považuje bezpečné pracovní prostředí za svou prioritu
 • uvědomuje si význam lidského faktoru pro bezpečnost zaměstnanců
 • chce vedle nástrojů a procesů klást větší důraz na chování související s osobní bezpečností

Náš prístup

Organizace, které se snaží utvářet kulturu bezpečnosti, kladou příliš velký důraz na nástroje a procesy a nevěnují dostatečnou pozornost základnímu mindsetu zaměstnanců, které formuje osobně-bezpečnostní chování a interakce. Nepodceňujte přidanou hodnotu osobnosti!

Pravidlá (predpisy, inštrukcie, plány, nástroje k použitiu)

Školenie (vzdelávanie, simulácie, príklady)

Kompetencie (Dodržiavanie pravidiel, Ostražitosť, Opatrnosť, Stres, Pokoj, Učenie)

Pri znalosti jednotlivých faktorov bezpečnosti práce sa účinok pravidiel, nástrojov a školení zvýši!

Zaraďte ľudský faktor medzi najdôležitejšie body bezpečnosti zamestnancov, a podporte bezpečnosť vo vašej firme!
Kontaktujte nás

Ako vám pomôžeme

Náš bezpečnostní program zaměstnanců pomůže zvýšit ostražitost vašich zaměstnanců při práci, účinnost bezpečnostních pravidel, nástrojů a školení. Naši odborníci odhalí nejdůležitější chování související s bezpečností práce a definují opatření pro prevenci negativních dopadů do budoucna tím, že tato opatření uvedou do praxe.

MODULY PROGRAMU BEZPEČNOSTI ZAMESTNANCOV

 1. Benchmarking
 2. Hodnotenie
 3. Zaradenie
 4. Bezpečnostná minikoučovacia akadémia
 5. Dolaďovánie

Prečo Assessment Systems??

 • Zavádzame medzinárodné štandardy kvality
 • Využívame panel medzinárodných odborníkov
 • Pomáhame znižovať počet úrazov a nehôd na pracovisku
 • Pomáhame šetriť výrobné dni a náklady spojené s ľudskými chybami
 • Vyhľadávame kritické správanie
 • Pridávame individuálne faktory (osobnosť) na stanovenie bezpečnosti na pracovisku
 • Pridávame nový rozmer merania bezpečnosti z hľadiska výberu zamestnancov