Odhaľte nastavenie vašich zamestnancov, ktoré formuje ich správanie v oblasti osobnej bezpečnosti.

Program „Bezpečnosť“

Viete, že bezpečnosť a zdravie zamestnancov je pre vašu organizáciu to najdôležitejšie. Dôležité však je, uvedomiť si dôležitosť ľudského faktora, vďaka ktorému zamestnanci robia chyby.

Slogan

Zamerajte sa na problémy spojené s bezpečnosťou vašich zamestnancov

Náš program „Bezpečnosť“ bude pre vás prínosom, ak vaša organizácia:

 • čelí narastajúcemu počtu nehôd
 • pôsobí v bezpečnostne náročných odvetviach (napr. energetika, výroba, doprava, stavebníctvo, strojárstvo)
 • verí, že nehodám by sa dalo predísť, keby sa zaviedla predbežná filtrácia rizikového správania
 • chce predchádzať úrazom a nehodám na pracovisku a ušetriť tak výrobné dni a náklady spojené s ľudskými chybami
 • dbá na bezpečnosť a považuje bezpečné pracovné prostredie za svoju prioritu
 • uvedomuje si význam ľudského faktora pre bezpečnosť zamestnancov
 • chce vedľa nástrojov a procesov klásť väčší dôraz na správanie, ktoré súvisí s osobnou bezpečnosťou

Náš prístup

Organizácie, ktoré sa snažia vytvárať kultúru bezpečnosti, kladú príliš veľký dôraz na nástroje a procesy a nevenujú dostatočnú pozornosť základnému nastaveniu zamestnancov, ktoré formuje ich osobné bezpečné správanie a interakcie. Nepodceňujte pridanú hodnotu osobnosti!

Pravidlá (predpisy, inštrukcie, plány, nástroje k použitiu)

Školenie (vzdelávanie, simulácie, príklady)

Kompetencie (Dodržiavanie pravidiel, Ostražitosť, Opatrnosť, Stres, Pokoj, Učenie)

Pri znalosti jednotlivých faktorov bezpečnosti práce sa účinok pravidiel, nástrojov a školení zvýši!

Zaraďte ľudský faktor medzi najdôležitejšie faktory bezpečnosti zamestnancov a podporte bezpečnosť vo vašej firme!
Kontaktujte nás

Ako vám pomôžeme?

Náš program „Bezpečnosť“ pomôže zvýšiť ostražitosť vašich zamestnancov pri práci, účinnosť bezpečnostných pravidiel, nástrojov a školení. Naši odborníci odhalia najdôležitejšie správanie súvisiace s bezpečnosťou práce a definujú opatrenia na prevenciu negatívnych dopadov do budúcnosti tým, že tieto opatrenia uvedú do praxe.

MODULY PROGRAMU BEZPEČNOSTI ZAMESTNANCOV

 1. Benchmarking
 2. Hodnotenie
 3. Zaradenie
 4. Bezpečnostná minikoučovacia akadémia
 5. Dolaďovanie

Prečo Assessment Systems?

 • Zavádzame medzinárodné štandardy kvality
 • Využívame panel medzinárodných odborníkov
 • Pomáhame znižovať počet úrazov a nehôd na pracovisku
 • Pomáhame šetriť výrobné dni a náklady spojené s ľudskými chybami
 • Vyhľadávame kritické správanie
 • Pridávame individuálne faktory (osobnosť) na stanovenie bezpečnosti na pracovisku
 • Pridávame nový rozmer k meraniu bezpečnosti z hľadiska výberu zamestnancov
 • Pridávame individuálne povedomie o bezpečnosti do vašej kultúry bezpečnosti