Objavte silu výkonných a transformujúcich sa tímov

Posilnenie tímovej efektivity

Ako líder viete, že vybudovať a udržať vysoko výkonný tím je náročné. Efektivita vedúcich tímov však určuje, ako bude vaša organizácia fungovať a transformovať sa v rýchlo sa meniacom podnikateľskom prostredí.

Slogan

Výzvy, ktorým čelia lídri v oblasti efektivity

Náš program zvyšovania efektivity tímu je pre vás vhodný, pokiaľ váš tím lídrov:

 • potrebuje, aby organizácia lepšie reagovala na zmeny na trhu
 • chápe svoju kľúčovú rolu pri riešení komplexných výziev
 • chce ťažiť zo svojich spoločných skúseností a odborných znalostí pri zvládaní paradoxov
 • chce vybudovať záväzok k novým strategickým iniciatívam v rámci celej organizácie
 • chce integrovať tím a dodať mu energiu
 • chce spoločne rásť ako tím

Ako vám môžeme pomôcť?

Základnou zručnosťou každého lídra je schopnosť budovať a udržiavať vysoko efektívne tímy. Náš program na zvyšovanie efektivity tímov je súbor osvedčených, vo svojej triede najlepších diagnostických, intervenčných a rozvojových aktivít skombinovaných práve na tento účel.

Využite silu vedúcich tímov tým, že podporíte ich tímovú efektivitu!
Kontaktujte nás

Cesta k zvýšeniu efektivity vášho tímu

Modul I.

Kto sme, kam smerujeme

Modul II.

Spätná väzba je dar

Modul III.

Ako spolupracujeme

Modul IV.

Porozprávajme sa

Modul V.

Zdieľanie managementu a spoločný rozvoj

Modul VI.

Spätná väzba pre pokročilých

Modul VII.

Posilňovanie mäkkých zručností

Modul VIII.

Koučovacie zručnosti pre lídrov 21. storočia

Modul IX.

Performance Management

Modul X.

Ako ďalej spolupracujeme

Prečo Assessment Systems?

 • Zavádzame medzinárodné štandardy kvality
 • Využívame skupinu medzinárodných odborníkov
 • Poskytujeme špičkových koučov v oblasti leadershipu
 • Máme 20 rokov skúseností s vrcholovým riadením
 • Dosahujeme hmatateľný dopad na výkonnosť tímu
 • Sme odborníci na zvyšovanie výkonnosti tímov
 • Vieme, ako funguje efektívny tím