Zistite stav ľudského potenciálu vo vašej organizácií

Personálny audit

Viete, že transformácia organizácie je ťažká. Jej úspech však vždy závisí na objektívnom pohľade na aktuálny stav ľudského potenciálu firmy, ktorý získame z personálneho auditu.

Slogan

Kedy pre vás bude vhodný personálny audit?

Náš personálny audit oceníte, ak vaša organizácia:

 • potrebuje reštrukturalizovať alebo transformovať
 • potrebuje viesť úspešný proces fúzií a akvizícií
 • potrebuje externé zdroje pre objektívne zhodnotenie ľudského potenciálu
 • potrebuje identifikovať kľúčových ľudí a ich silné a slabé stránky
 • chce zladiť stratégiu s ľudskými schopnosťami pre budúcnosť
 • chce mať transparentný a objektívny pohľad na svojich zamestnancoch od tretej strany.

Ako vám pomôžeme?

Naša metodika personálneho auditu upozorňuje na riziká a príležitosti u vedenia a zamestnancov, ktoré majú vplyv na súčasnú alebo budúcu výkonnosť firmy. Poskytuje nezávislý, transparentný a profesionálny prehľad o kompetenciách a potenciály vašich zamestnancov vo vzťahu k firemnej stratégií.

Moduly personálneho auditu

Strategické zladenie

Identifikácia zdrojov úspechu (jednotlivcov alebo tímu)

Zistenie kritických zručností

Identifikácia kritických zručnosti pre úspech

Hodnotenie

Posúdenie skôr identifikovaných osôb spolu s kritériami úspechu

Analýza výsledkov

Komplexná analýza výsledkov vo svetle budúcej stratégie a vízie

Auditné štúdie

Definícia konečného výsledku auditu z dvojrozmerného pohľadu (individuálneho a organizačného)

Prečo Assessment Systems?

 • Implementujeme medzinárodné štandardy kvality
 • Disponujeme skupinou medzinárodných expertov
 • Poskytujeme presné plánovanie rozvojových ciest
 • Pomôžeme vám nájsť zdroje úspechu
 • Pomôžeme vám s relevantnými závermi a výsledkami orientovanými na budúcnosť
 • Pracujeme v spojení psychológie a ekonómie
 • Výsledky porovnávame s priemyselnými benchmarkami
Poskytneme vám objektívny pohľad na ľudský potenciál vašej organizácie!
Kontaktujte nás