Zistite stav ľudského potenciálu vo vašej organizácií

Personálny audit

Viete, že transformácia organizácie je ťažká. Jej úspech však vždy závisí na objektívnom prehľade o aktuálnom stave ľudského potenciálu firmy získanom z personálneho auditu.

Slogan

Kedy pre vás bude vhodný personálny audit?

Náš personálny audit oceníte, vaša organizácia:

 • potrebuje reštrukturalizovať alebo transformovať
 • potrebuje viesť úspešný proces fúzií a akvizícií
 • potrebuje externé zdroje pre objektívne zhodnotenie ľudského potenciálu
 • potrebuje identifikovať kľúčových ľudí a ich silné a slabé stránky
 • chce zladiť stratégiu s ľudskými schopnosťami pre budúcnosť
 • chce mať transparentný a objektívny prehľad o svojich zamestnancoch od tretej strany.

Ako vám pomÔžeme

Naša metodika personálneho auditu upozorňuje na rizika a príležitosti, ktoré vedenie alebo zamestnanci majú a v budúcnosti budú mať vplyv na výkonnosť firmy. Poskytuje nezávislý, transparentný a profesionálny prehľad o kompetenciách a potenciálu vašich zamestnancov vo vzťahu k firemnej stratégií.

Moduly personálneho auditu

Strategické zladenie

Identifikácia zdrojov úspechu (jednotlivcov alebo tímu)

Zistenie kritických zručností

Identifikácia kritických zručnosti pre úspech

Hodnotenie

Posúdenie skôr identifikovaných osôb spolu s kritériami úspechu

Analýza výsledkov

Komplexná analýza výsledkov vo svetle budúcej stratégie a vízie

Auditné štúdie

Definícia konečného výsledku auditu z dvojrozmerného pohľadu (individuálneho a organizačného)

Prečo Assessment Systems?

 • Implementujeme medzinárodné štandardy kvality
 • Disponujeme skupinou medzinárodných expertov
 • Poskytujeme presné plánovanie rozvojových ciest
 • Pomôžeme vám nájsť zdroje úspechu
 • Pomôžeme vám s relevantnými závermi a výsledkami orientovanými na budúcnosť
 • Pracujeme v spojení psychológie a ekonómie
 • Výsledky porovnávame s priemyselnými benchmarkmi
Poskytneme vám objektívny pohľad na ľudský potenciál vašej organizácie!
Kontaktujte nás