Zistite, ako pomôcť odchádzajúcim zamestnancom uspieť a udržať si tých, ktorí zostávajú.

Outplacement

Viete, že reštrukturalizácia nie je jednoduchá. Spôsob, akým sa s nimi rozlúčite, je však dôležitý pre odchádzajúcich zamestnancov, pre zostávajúci tím aj pre váš employer branding.

Slogan

Výzvy, ktorým čelíte pri outplacemente

Náš program "Outplacement" oceníte, ak vaša organizácia:
 • potrebuje znížiť počet zamestnancov v čase krízy, reštruktualizácie alebo technologických zmien
 • potrebuje znížiť mzdové náklady a/alebo počet zamestnancov, aby dosiahla finančné ciele
 • potrebuje externé zdroje pre efektívnu podporu odchádzajúcich zamestnancov a interného HR
 • je odhodlaná poskytnúť zamestnancom program starajúci sa o prepúšťaných
 • je citlivá na svoj employer branding a povesť na trhu
 • chce minimalizovať riziko nepriaznivého vplyvu znižovania počtu zamestnancov na morálku a právne kroky
 • sa usiluje o udržanie angažovanosti ľudí, ktorí na pracovisku zostávajú

Ako vám pomôžeme?

Náš outplacement program spočíva v odbornej aktivizácii zamestnancov zasiahnutých prepúšťaním, v podpore ich profesijného rozvoja, v poskytnutí pocitu bezpečia a psychickej podpory.

Podporujeme všetky úrovne vašej organizácie pri prepúšťaní – odchádzajúcich zamestnancov aj tých, ktorí zostávajú.

Umožníme vám eliminovať negatívne dopady lúčenia!
Kontaktujte nás

Moduly outplacement programu

 1. Profesijné poradenstvo
 2. Psychologické poradenstvo
 3. Kariérne poradenstvo
 4. Podpora HR
 5. Workshopy pre manažment

Prečo Assessment Systems?

 • Zavádzame medzinárodné štandardy kvality
 • Nasadzujeme skupinu medzinárodných odborníkov
 • Poskytujeme profesionálne kariérne poradenstvo ľuďom pri odchode
 • Pomáhame predchádzať nepriaznivým vplyvom na duševné zdravie
 • Zabezpečujeme pomoc ľuďom, ktorí zostávajú aj tým, ktorí odchádzajú
 • Pomáhame všetkým, na všetkých úrovniach
 • Zameriavame sa na reputáciu značky
 • Poskytujeme odbornú a psychickú podporu