Objavte silu analýzy ľudí pri transformácií HR

HR analytika

Viete, že rozhodovanie o ľuďoch je nesmierne náročné. K odhaleniu dôležitých súvislostí a vzorcov v personálnych dátach, ktoré vedú k lepším rozhodnutiam o pracovnej sile, potrebujete vašich ľudí analyzovať.

Slogan

Vaše výzvy v oblasti analýzy ľudí

Naša analýza ľudí vám bude prínosom, pokiaľ vaša organizácia:

 • chápe potrebu analytických poznatkov o ľuďoch, aby mohla využívať rozhodnutia založené na dátach
 • chce prepojiť nábor zamestnancov s obchodnými výsledkami, ktoré vedú k plneniu dlhodobých cieľov
 • chce riešiť problémy s fluktuáciou tým, že na základe historických dát identifikujete zamestnanca, ktorý uvažuje nad odchodom
 • chce zladiť obchodné potreby so zručnosťami z hľadiska rolí a prevádzkových požiadaviek
 • chce zvýšiť výkonnosť jednotlivcov aj organizácie odhalením kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú najlepších pracovníkov

Ako vám pomôžeme?

Náš model mení spôsob, akým sa vykonáva výber, ako sa meria výkon, ako sa plánuje odmeňovanie alebo mapuje rast a ako sa dá lepšie riadiť vzdelávanie a udržanie zamestnancov. Zhromažďujeme dáta, vytvárame modely a vykonávame výpočty pomocou štatistického modelovania na rozsiahlych vzorcoch, aby sme prostredníctvom čísiel a faktov odhalili trendy a príčiny.

Pomôžeme vám merať a štandardizovať zdroje úspechu na všetkých úrovniach, čo vám umožní podložiť dátami rozhodnutia o výbere, rozvoji i plánovaní povýšenia.

Využite transformáciu ľudských zdrojov prostredníctvom analýzy ľudí
Kontaktujte nás!

Naša prediktívna analýza ľudí založená na paradigmách poskytuje uchopiteľné odporúčania, ktoré vám s pomocou štatistiky a ďalších interpretácií dát pomôže lepšie strategicky plánovať a realizovať procesy.

Ako analýza ľudí mení personalistiku

Premena toho, čo HR je a čo robí

Transformácia obchodných interakcií HR

Transformácia kvality poznatkov

Moduly pre analýzu ľudí

Prepojenie výberu s businessom

Zistite, aké vlastnosti kandidátov preukázateľne vedú ku kvalitným náborom a zamerajte sa na kritéria, ktoré sú hnacou silou vášho businessu.

Zladenie kompetencií s vašim biznisom

Analýza ľudí je kľúčom ku zisteniu, aké zručnosti, role a kompetencie vaša organizácia potrebuje.

Zvýšenie výkonnosti

Objavte hlavné faktory špičkovej výkonnosti a zapracujte ich do procesov riadenia talentov

Vyriešte problémy s fluktuáciou

Identifikujte zamestnancov uvažujúcich o odchode a zabráňte odlivu špičkových talentov

Prečo Assessment Systems?

 • Implementujeme medzinárodné štandardy kvality
 • Využívame medzinárodných expertov na dáta
 • Využívame medzinárodné odborové benchmarky
 • Využívame 3D modely pre výkon
 • Používame prediktívnu analýzu založenú na paradigmách, nie na umelej inteligencii
 • Zisťujeme najvyššie kritériá výkonnosti
 • Máme 20 rokov skúseností s identifikáciou zdrojov úspechu