Objavte hodnotu merania správnych kompetencií

Architekt kompetencií

Viete, že nie je ľahké merať kompetencie, ktoré vytvárajú obchodnú hodnotu. Ale so správnou kompetenčnou architektúrou si môžete byť isti, že kvantifikujete zručnosti a správanie, ktoré sú pre vašu organizáciu najdôležitejšie.

Slogan

Vaše výzvy pri formulovaní kompetencií

Náš kompetenčný architekt vám bude najprospešnejší, pokiaľ vaša organizácia:

 • zaviedla alebo aktualizovala technológie pre HR
 • plánuje uskutočniť zásadné zmeny v organizačnej štruktúre na podporu obchodných potrieb
 • prepracováva svoje systémy odmeňovania a hodnotenia výkonu
 • chce, aby metódy hodnotenia slúžili ako konkurenčná výhoda
 • chce mať štandardizovaného sprievodcu rolami, správaním a kompetenciami, ktoré sú potrebné k úspechu na danej pozícii
 • chce jasne definovať a merať úspech na pozíciách všetkých úrovní
 • chce využiť celosvetovo uznávané nástroje merania kompetencií.

Ako vám pomáhame

Náš koncept je medzinárodne osvedčený proces založený na našich dlhodobých objavoch a paradigmách. Pomáhame vám prepojiť pozície s kompetenciami, ktoré vaši ľudia potrebujú, takže môžete priradiť správne talenty ku správnym pozíciám a odhaliť skutočnú hodnotu ich prínosu pre vašu spoločnosť.

Pomôžeme vám merať a štandardizovať zdroje úspechu na všetkých úrovniach, čo vám umožní podložiť dátami rozhodnutia o výbere, rozvoji i plánovaní povýšenia.

Odhaľte kompetencie, ktoré zvyšujú hodnotu podniku na všetkých úrovniach, a zapojte ich do práce!
Kontaktujte nás!

MODULY ARCHITEKTA KOMPETENCÍ

1 Objavte

Identifikujte kompetencie pre úspech na pozíciách, ktoré vedú k výsledkom (workshopy, pohovory).

2 Architekt

Definujte systém kompetencií pre konkrétnu rolu, oddelenie alebo organizáciu.

3 Aktivujte

Implementujte procesy hodnotenia (zhodnotenie, BEI) pre pracovné pozície a skupiny pracovných pozícií

4 Hodnoťte

5 Overte platnosť

Dolaďte kompetenčné profily v súlade s hodnotou pre váš business

Prečo Assessment Systems?

 • Implementujeme medzinárodné štandardy kvality
 • Využívame panel medzinárodných odborníkov na kompetencie
 • Máme glokálny prístup
 • Identifikujeme zdroje úspechu a prepájame ich s kompetenciami
 • Vieme, čo robí dobrý systém kompetencií dobrým
 • Meriame kompetencie vašej značky
 • Máme 20 rokov skúseností s kompetenciami zamestnancov
 • Štandardizujeme kritéria úspešnosti pozícií vo vašej organizácii
 • Víme, co dělá dobrý systém kompetencí dobrým
 • Měříme kompetence vaší značky
 • Máme 20 let zkušeností s kompetencemi zaměstnanců
 • Standardizujeme kritéria úspěšnosti pozic ve vaší organizaci