Zistite, ako úspešná je vaša agilná transformácia

Akcelerátor agilnej transformácie

Viete, čo je agilná organizácia a prečo je dôležitá. Ale zistiť, ako agilnú transformáciu uviesť do praxe, je rozdielom medzi úspechom a neúspechom.

Slogan

Agilné výzvy, ktoré musíte riešiť

Naša metodika urýchlenia agilnej transformácie ľudí bude pre vás prospešná, pokiaľ vaša organizácia:

 • je v procese agilnej transformácie a chcete zaistiť, aby prebehla úspešne
 • už prešla na agilný prevádzkový model, ale stretávate sa s problémami pri zmene myslenia ľudí
 • chcete rozšíriť agilnú transformáciu na úroveň viacerých oddelení a zistili ste problémy a prekážky pri zmene myslenia.
 • chcete dlhodobo udržať a rozšíriť agilitu a potrebujete zistiť, čo ju robí úspešnou

Náš prístup

Agilita je spôsob myslenia, či už ľudského alebo organizačného. Bez správneho nastavenia mysle môžu byť všetky ostatné súčasti agilného operačného systému na svojom mieste, a napriek tomu sa dostaví len málo výsledkov. 

MINDSET

Urýchlite „ZMENU MYSLENIA ĽUDÍ“.
Identifikujte, transformujte, rozvíjajte a udržujte zamestnancov, aby ste im umožnili myslieť agilne.

SCHOPNOSTI

Podporte SCHOPNOSŤ fungovať agilne
Zavedenie nových procesov, technológií a štruktúry, ktoré umožnia organizácii pracovať agilne.

Ako vám pomôžeme?

Naša osvedčená metodika sa zameriava na najdôležitejší aspekt organizačnej zmeny – ľudí a zmenu ich myslenia. Tento prvý krok zaručuje úspech vašej agilnej transformácie. Náš modulárny proces urýchlenia agilnej transformácie je prispôsobený konkrétnym potrebám vašej spoločnosti a rozsahu agilnej transformácie.

MODEL AKCELERÁTORA AGILNÉHO MYSLENIA

1 Definovanie

Vytvorenie kompetenčných profilov pre agilné roly

2 Vyhodnotenie

Hodnotenie na dvoch úrovniach (osobnej a tímovej)

3 Objavovanie

Výber najvhodnejších osôb do rolí a tímov

4 Aktivácia

Označenie oblastí rozvoja vhodných pre agile

5 Rast

Rozvoj ľudí zladených s vopred definovanými oblasťami

6 Validácia

Validácia a doladenie profilov

Prečo Assessment Systems?

 • Pomáhame pri zmene agilného myslenia
 • Objektívne definujeme bariéry agilnej transformácie
 • Pomáhame identifikovať kritické roly
 • Poskytujeme hmatateľné oblasti pre rozvoj
 • Urýchľujeme transformáciu tým, že sa zameriavame na „mäkké“ prvky
 • Máme 20 rokov skúseností s rastom talentov
 • Využívame panel medzinárodných odborníkov
Uveďte vašu agilnú transformáciu do praxe!
Kontaktujte nás