REVEALING ONE’S
SPECIAL ABILITIES.

Testy špeciálnych schopností

Testy špeciálnych schopností a zručností sú zásadné pri pracovných pozíciách s vysokými rizikami pre zdravie a bezpečnosť, kedy je veľmi dôležité disponovať vhodne rozvinutými psychomotorickými a kognitívnymi schopnosťami – tie určujú, či kandidát spĺňa špecifické požiadavky pre zodpovedajúci a bezpečný výkon práce. Niektoré zo schopností, ktoré môžu byť pre tieto pozície relevantné, sú:

Attention

Perception

Memory

Spatial visualization

Executive functions

Reaction behavior

Motor skills

Multitasking

Pozície, pre ktoré sú tieto druhy schopnosťou relevantné, zvyčajne patria medzi robotnícke profesie, pozície vo výrobe a bezpečnosti, a tiež v prípade profesionálnych vodičov, kedy voľba nesprávneho človeka môže vyústiť do vysokej finančnej straty vplyvom škôd na majetku, omeškania vo výrobe, súdnych sporov , zranenia alebo invalidity.

K presnému posúdeniu týchto schopností využívame systém výkonových testov Vienna Test Systém od spoločnosti Schuhfried – počítačový systém psychologických testov, ktorý zaisťuje objektívne a overené testovanie, hodnotenie a interpretáciu pomocou špecializovaného softvéru a hardvéru.

Chcete sa dozvedieť, ako môže spoločnosť Assessment Systems pomôcť Vašej organizácii odhaliť špeciálne schopnosti Vašich zamestnancov?

Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako môže spoločnosť Assessment Systems pomôcť vašej organizácii pri testovaní špeciálnych schopností uchádzačov?

Share This