ZÍSKAJTE NÁHĽAD DO
PRACOVNÝCH KOMPETENCIÍ.

Meranie kompetencií

V dnešnom rýchlo sa meniacom podnikateľskom prostredí je pre organizáciu najlepším spôsobom, ako obstáť v náročnej konkurencii, zamestnávať tie najväčšie talenty. Hodnotenie kvalifikovanosti je rýchlym a efektívnym riešením na stanovenie, riadení a rozvoji talentov. Vďaka zamestnancom, ktorí sú schopní plniť svoje ciele, bude mať Vaša organizácia prospech zo zvýšenej produktivity a ziskovosti.

Naše metódy založené na kompetenciách slúžia na poskytnutie kompletnej predstavy o profile uchádzača a o jeho správaní a spôsobe, akým by mohol vykonávať svoju prácu. Aby sme mohli poskytnúť čo možno najpresnejšie hodnotenie, kombinujeme metódy hodnotenia osobnosti s metódami hodnotenia kvalifikovanosti a vďaka spojeniu osobnosti s výkonom môžeme lepšie predvídať vhodnosť a úspešnosť uchádzača pre danú pracovnú pozíciu.

Chceli by ste čo možno najviac nahliadnúť do síly a potenciálu uchádzačov?

PRÍNOSY

Objektívny a nezaujatý proces

Poskytuje rýchle, spoľahlivé a relevantné informácie o silných a slabých stránkach uchádzačov a definuje ich porovnateľné kompetencie. Naši jedineční odborníci z oblasti podnikovej psychológie uľahčujú tento proces a zaisťujú lepšie rozhodovanie, ktoré vedie k rôznorodejšiemu výberu zamestnancov so zvýšenou pravdepodobnosťou úspechu.

Stanovenie jasných očakávaní pokiaľ ide o výkon

Z použitia realistického zoznamu na stanovenie najvhodnejšieho uchádzača a stupňa kompatibility s požiadavkami budú mať prospech obe strany. Stanovenie a zhodnotenie kompetencií objasňuje nielen pracovné úlohy ako pre zamestnávateľa, tak pre zamestnancov, ale dôležitejší je spôsob ich realizácie.

Realistický a na činnosti zameraný prístup

Hodnotenie kompetencií je navrhnuté tak, aby odrážalo jedinečné prostredie cieľovej role a organizácie a odhalilo skutočné správanie sa na pracovisku.

Naše vyskúšané a dôveryhodné nástroje sú založené na celosvetovo uznávaných metodikách v kombinácii s našou jedinečnou znalosťou podnikovej psychológie.

Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako môže spoločnosť Assessment Systems pomôcť vašej organizácii získať skutočný náhľad do schopností uchádzačov?

Čím viac kompetencie uchádzača zodpovedajú požiadavkám na pracovnú pozíciu, tým lepšia je jeho /jej výkon a angažovanosť.

Z organizačného hľadiska sú kompetencie vedomosti, zručnosti, postoje a správanie potrebné pre plnenie funkcií potrebných na pracovisku. Tieto požiadavky nám pomôžu načrtnúť celkové správanie uchádzača, ktoré by spĺňalo predstavy organizácie.

Každá pracovná pozícia vyžaduje súbor určitých vedomostí a zručností. Náš prístup je vždy na mieru prispôsobený danej pozícii a tiež kompetenčnému modelu Vašej organizácie. Kompetencie nie sú užitočné len pri procese výberu, ale hrajú svoju úlohu prakticky v každom postupe súvisiacom s ľudskými zdrojmi. Dobre navrhnutý a implementovaný kompetenčný systém podporí rozvoj organizačných sociálnych zručností, teambuilding, hodnotenie výkonu, plánovanie nástupníctva a podporu talentov na dosiahnutie vyššej účinnosti.

Share This