ROZVÍJAJTE TIE SPRÁVNE
ZRUČNOSTI K DOSIAHNUTIU CIEĽOV.

Rozvoj zamestnancov

Rozvoj zamestnancov je proces zameraný na vylepšenie existujúcich zručností a kompetencií jednotlivca. Ponúkame vám svoju podporu pri úsilí HR a vedenia pomôcť svojim zamestnancom dosiahnuť ich plný potenciál. Ako partneri svojich klientov sme schopní zabezpečiť úplne na mieru prispôsobené projekty pre jednotlivcov a tímy, alebo len konkrétne nástroje a služby na podporu týchto procesov.

S našou podporou môžu organizácie zvýšiť angažovanosť svojich zamestnancov a celkovú produktivitu jednotlivcov a firmy ako celku. Riadne realizované a cielené rozvojové programy môžu v dôsledku vyššej kompetencie a motivácie zapojených zamestnancov zvýšiť mieru udržania zamestnancov a znížiť mieru absencií a chýb.

Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako môžeme podporiť rozvoj Vašich zamestnancov?

PRÍNOSY

Zvýšenie angažovanosti a produktivity

Vďaka neustálemu investovania do rozvoja zamestnancov sa môže zvýšiť spokojnosť zamestnancov s ich prácou, čo môže zlepšiť motiváciu k práci. Tým sa zvyšuje produktivita, ktorá má priamy vplyv na zvýšenie ziskovosti.

Udržanie konkurenčnej výhody

Vďaka neustálemu rozvoju zamestnancov sa bude rozvíjať Vaše podnikanie a udržíte si svoju konkurencieschopnosť na trhu, čo povedie k zvýšeniu spôsobilosti v oblasti zavádzania nových technológií, metód a meniacich sa obchodných štruktúr.

Stanovuje oblasti rozvoja a medzery v zručnostiach

Vďaka pravidelnému rozvoju môže firma ľahšie určiť všetky medzery na trhu a v zručnostiach v rámci existujúcich pracovných síl

Znižuje fluktuáciu zamestnancov

Pridanie nových výziev alebo zodpovednosti je osvedčeným spôsobom k zlepšeniu spokojnosti v práci. S tým ide ruka v ruke zvýšenie produktivity pracovníkov a zníženie fluktuácie a absentismu.

Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako môže spoločnosť Assessment Systems pomôcť vašej organizácii pri rozvoji Vašich zamestnancov?

Share This