ACCELERATE LEADERSHIP
TO DELIVER GROWTH.

Rozvoj lídrov

Firmy so skvelými lídrami môžu zanechať svojich konkurentov ďaleko za sebou, a preto hrajú leadership programy tak dôležitú úlohu. Slabé výkony manažérov na vedúcich pozíciách vedú k stratám a k celkovo chabej efektivite spoločnosti z dôvodu nízkej angažovanosti a motivácie, vysokej fluktuácie zamestnancov, a dokonca aj nezdravej firemnej kultúre, ktorá sa tak môže vytvoriť.

Rozvoj a vzdelávanie lídrov môže viesť k riešeniu Vašich najväčších podnikateľských problémov. Pomôžeme Vám vytvoriť vo Vašej organizácii vynikajúcich lídrov rozvojom ich kompetencií, schopnosti riadenia a vedenia ľudí a strategického plánovania.

Rozvoj manažérskych zručností súčasných aj budúcich manažérov nie je o vytváraní pekných vzťahov ani obľúbených šéfov. Rozvíjanie kompetencií manažérov je o investícii do výkonu, produktivity a ziskovosti spoločnosti, ktorá vedie k udržateľnému rastu a ku konkurenčnej výhode.

Chcete vedieť, ako môže spoločnosť Assessment Systems pomôcť Vašim lídrom na vyšších vedúcich pozíciách dosiahnuť najlepšie a najefektívnejšie vodcovstvo?

effective-leader-indicators

Rozvoj manažérskych zručností súčasných aj budúcich manažérov nie je o vytváraní pekných vzťahov ani obľúbených šéfov. Rozvíjanie kompetencií manažérov je o investícii do výkonu, produktivity a ziskovosti spoločnosti, ktorá vedie k udržateľnému rastu a ku konkurenčnej výhode.

effective-leader-indicators

Chcete vedieť, ako môže spoločnosť Assessment Systems pomôcť Vašim lídrom na vyšších vedúcich pozíciách dosiahnuť najlepšie a najefektívnejšie vodcovstvo?

PRÍNOSY

Rozvíja lídra ako celok

Pre dosiahnutie trvalého rastu spoločnosti je potrebné, aby sa členovia najvyššieho manažmentu rozvíjali individuálne. Pri rozvoji riadiacich schopností berieme do úvahy osobnosť, schopnosti, motiváciu a hodnoty lídra, aby sme napomohli organizáciám zvýšiť šance na realizáciu zmien s pridanou hodnotou, ktoré podporia ich stratégiu.

Zameriava sa na zručnosti vedenia tímu

Pomáhame manažérom zaplniť medzery v ich schopnostiach riadiť tím, pretože moderní lídri už nie sú obmedzení na riadenie jednotlivých zamestnancov, ale zameriavajú sa primárne na vedenie tímov. Lídri musia rozoznať potreby tímu, vrátane toho, ako tieto potreby zladiť so zdieľanými cieľmi.

Relevantný rozvoj

K posilneniu rozvoja a na zlepšenie kritických nedostatkov sú nevyhnutne potrebné praktické príklady a skutočné situácie, pretože spôsoby, akými si lídri poradia s problémami, sú pre úspech organizácie kľúčové. Náš prístup je hlavne založený na skutočných skúsenostiach lídra.

Dôležitosť leadership programov ukázala štúdia od Rosalinde Torres, partnerky BCG. Zo 4000 spoločností skúmaných v rámci štúdie nebolo 58% schopných vyškoliť svojich pracovníkov k tomu, aby dokázali obsadiť pozície pre riadenie komplexných scenárov pre 21. storočie, aj cez svoje podnikové školenia, koučovacie a rozvojové programy. Z toho by sa dalo usúdiť, že minimálne niektoré z takýchto podnikových vzdelávacích programov pre pracovníkov na vedúcich pozíciách by si v najbližšej budúcnosti zaslúžili dôkladnú revíziu.

top-leadership-competencies

Chcete zistiť, ako Vašej organizácii dokáže Assessment Systems pomôcť s rozvojom lídrov?

Share This