HR PODPORUJE PODNIK.
PRIPRAVTE SI SVOJ TÍM.

Rozvoj HR zručností

Zavedenie všetkých HR procesov vo Vašej spoločnosti je na Vašom HR oddelení. To zodpovedá za celý životný cyklus zamestnanca a z veľkej časti za skúsenosti zamestnancov, za ich zapojenie, udržanie a za ľudské vzťahy všeobecne.

Už viac ako 15 rokov pomáhame našim klientom rozvíjať ich tímy a radi naučíme Váš HR tím, ako využívať niektoré zo zavedených nástrojov a služieb, ktoré môžu aplikovať na procesy výberu a rozvoja zamestnancov.

Chcete se dozvedieť, ako môžeme zvýšiť úroveň Vášho personálneho oddelenia?

PRÍNOSY

Zlepšuje rozhodnutia o prijímaní ľudí

Pomáhame HR tímom rozširovať ich zručnosti pri uplatňovaní rôznych metód výberových konaní, ako sú pohovory (Behavioral Event Interview), Assessment Centra a rôzne psychodiagnostické metódy.

Vedie k lepším rozvojovým procesom

Rozšírenie schopností Vášho HR tímu o znalosti a používanie rôznych nástrojov a metód rozvoja pomôže podporiť dôležité procesy oddelenia ľudských zdrojov.

Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako môže spoločnosť Assessment Systems pomôcť Vašej organizácii rozvíjať Vašich HR profesionálov?

Personálne zručnosti Vášho tímu tým, že rozšírite ich kompetencie o vykonávanie rôznych metód výberových konaní, ako sú pohovory (Behavioral Event Interview), Assessment Centra a rôzne psychodiagnostické metódy. Dokážeme Vašim HR profesionálom pomôcť využívať rôzne nástroje rozvoja, ako sú Development Centra, tréningy, vzdelávanie a rozvojové spätné väzby. Kvalifikovaní konzultanti zanalyzujú a optimalizujú vaše HR procesy a pomôžu svojim overeným prístupom Vášmu HR oddeleniu získať vedomosti a zručnosti pre ich účinné riadenie. Pomôžeme Vašim HR pracovníkom stať sa skúsenými profesionálmi a hodnotnými obchodnými partnermi.

Share This