PREBUĎTE SILU
VAŠICH TALENTOV.

Riadenie talentov

Riadenie talentov čiže Talent Management umožňuje organizáciám v rámci personálnej stratégie rozpoznať, zapojiť a udržať si tých správnych a najvýkonnejších ľudí pre spoločnosť. Je silne spojené s mnohými aspektmi efektívneho fungovania, ako je napríklad angažovanosť, postup alebo motivácie. Skutočnosť, že talenty vytvárajú 80% celkových príjmov spoločností, dôležitosť rozvoja talentov podtrhuje. Títo zamestnanci sú kľúčovými ľuďmi v organizácii, ktorí najviac prispievajú k jej úspechu, a to je dôvod, prečo sa spoločnosti musia na rozvoj jednotlivcov s kľúčovými kompetenciami zamerať a investovať do nich, aby si udržali náskok.

Pracovný výkon svojich najcennejších zamestnancov môžete zvýšiť pomocou správneho prístupu z oblasti riadenia talentov.

Chcete prebudiť silu Vašich najlepších ľudí?

PRÍNOSY

Stanovenie cieľa

Naša jedinečná trojrozmerná metodika je založená na dátach, zohľadňuje potenciál, povesť a výkon nadaných ľudí a pomáha organizáciám vylúčiť z procesu talent programu subjektívne faktory.

Cielené a angažované

Naši odborníci odhalia kľúčové charakteristiky a zručnosti vašich talentov, vynesú na svetlo silné stránky, poukážu na potrebu rozvoja a zladia ho s cieľmi organizácie. Správne navrhnutý rozvoj umožňuje talentom využiť naplno svoj potenciál a angažovanosť.

Prístup založený na výsledkoch

Náš prístup je zameraný na podnikové výsledky a poskytuje možnosť merať vývoj talentov podľa niekoľkých kritérií v súlade s potrebami organizácie.

Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako môže spoločnosť Assessment Systems pomôcť Vašej organizácii rozpoznať, zapojiť a udržať si talentovaných ľudí?

Podľa ročného prieskumu ohľadom nedostatku talentov Talent Shortage Survey realizovaného spoločnosťou ManpowerGroup je s ohľadom na skutočnosť, že 36% európskych a 40% svetových zamestnávateľov má problémy nájsť nové talenty, rozvoj a udržanie talentov v rámci organizácie jedným z najdôležitejších aspektov stratégie v oblasti riadenia ľudí.

UPLATNENIE RIADENIA TALENTOV JE ZÁSADNÝM KROKOM PRI ROZPOZNÁVANÍ JEDNOTLIVCOV S VYSOKÝM POTENCIÁLOM, PLÁNOVANÍ NÁSTUPNÍCTVA, ROZVOJI KĽÚČOVÝCH HRÁČOV A POČIATOČNEJ PODPORE.

Naše programy v oblasti riadenia talentov môžu zlepšiť rozpoznávanie, skúsenosti, motiváciu a udržanie talentov. Môžeme Vašim kľúčovým zamestnancom poskytnúť možnosť dosiahnuť ich maximálny potenciál a pomôcť im čo najlepšie využiť váš ľudský potenciál, rovnako tak ako zabezpečiť Váš firemný rast.

Share This