Intelligent Team Report

Intelligent Team Report

Čo je Tímový report inteligencie?

ITR spája business, HR a psychometrické dáta v záujme pomôcť manažérom, aby robili lepšie rozhodnutia súvisiace s ľuďmi v oblasti náboru zamestnancov, rozmiestňovania, povýšenia a rozvoja, s merateľným vplyvom na výkonnosť spoločnosti.

Čo môžete odhaliť s ITR?

Vhľad na prediktory podnikania, ktoré súvisia s ľuďmi/ na premenné vzťahujúce sa k činnosti spoločnosti , ktoré majú priamy vplyv na jej výkonnosť (odbyt, nepredvídané udalosti, udržateľnosť , spokojnosť klientov, čas venovaný klientom, atď.)

Porozumenie štýlom správania v spoločnosti/v tíme – informáciám o každodennom správaní, kultúre, temných stránkach výkonu, štýloch rozhodovania, potrebách rozvoja a zdrojoch, atď.

Informácie o charakteristických rysoch jednotlivých zamestnancov, ako napríklad ich typické vzorce správania, motivačné „spúšťače”, nedostačujúce vlastnosti, ktorých si nemusia byť vedomí, tímové roly, štýly riešenia problémov, relatívne riziká odchodu zo spoločnosti a ich potenciál pre rôzne kompetencie a pracovné pozície, atď.

ITR pracuje s Vašimi dátami

ITR (Tímový report inteligencie) je založený na získavaní dát, ktoré má Vaša spoločnosť o svojich zamestnancoch. Nepotrebujete mať všetky dáta, s ktorými report môže pracovať, napriek tomu, čím viac dát dokážete poskytnúť pre ITR, tým viac užitočných postrehov môžete očakávať , že sa odhalia. ITR je schopný pracovať so setmi dát, ktoré sa skladajú z akejkoľvek kombinácie dvoch z troch kľúčových meraní , a to VÝKONNOSTI/ REPUTÁCIE a POTENCIÁLU. Výsledky môžu byť použité na podporu strategických iniciatív spoločnosti, ako napríklad integrácia po zlúčení, digitálna transformácia a účinnosť transformácie.

ITR pracuje s dátami

E

Merania VÝKONU (akékoľvek KPI používané v spoločnosti)

E

Merania REPUTÁCIE (výstupy z ktoréhokoľvek 360° nástroja používaného v spoločnosti alebo hodnotenia nadriadeného)

E

Merania POTENCIÁLU (výstupy z akéhokoľvek relevantného psychometrického a kognitívneho nástroja používaného v spoločnosti)

E

DÁTA HR & PODNIKANIA (pozícia, čas v spoločnosti, ukončené školenia, čas od posledného povýšenia, nepredvídané udalosti, práca nadčas, čas strávený s klientmi, spokojnosť klientov, ziskovosť, bonusy, atď.)

E

SOCIODEMOGRAFICKÉ DÁTA (pohlavie, vek, vzdelanie, atď.)

Pozrite sa, ako ITR podporuje rozhodovanie zamerané na praktickú činnosť

Alice Talent

alice talent

Výsledky potenciálu, reputácie a výkonu

  • POTENCIÁLU 90% 90%
  • REPUTÁCIE 63% 63%
  • VÝKONU 40% 40%

Návrh

PAMÄTAŤ SI

Bez ohľadu na Vaše obmedzenia ste uspeli a ľudia si to vážia.

VŠÍMAŤ SI

Existuje dôvod, prečo ste nesplnili štandardy výkonu, ale ľuďom je to jedno a stále Vás majú radi.

TOLEROVAŤ (PRIPUSTIŤ)

Prekračujete očakávania a ste produktívny, ale nikto to nezaznamenáva. Pracujte na Vašom imidži.

VYMENIŤ

Pravdepodobne môže byť vhodný čas pripraviť sa na ďalší kariérny posun.

POVÝŠIŤ

Máte skvelé schopnosti, ste veľká hviezda a každý to vie.

POSILNIŤ

Môžete byť hviezda a každý to vie; potrebujete to iba dokázať tým, že sa stanete produktívnym.

OCHRÁNIŤ

Ste kvalifikovaný a produktívny, ale je potrebné lepšie pracovať s ostatnými okolo Vás.

VYMANIŤ SA (Z)

Môžete byť dobrý, ale nikto to nevie, pretože ste to ešte neukázali.

Ak Vás zaujíma naše riešenie významných HR dát, uistite sa na našom príklade, že viete o všetkých možnostiach Tímového reportu inteligencie.

Ak chcete získať viac informácií a cenovú ponuku produktu ITR, kontaktujte nás.

Share This