Schuhfried

Schuhfried

Spoločnosť SCHUHFRIED bola založená v roku 1947 a disponuje viac ako 60 rokmi skúseností v oblasti počítačovej psychodiagnostiky.

Viedenský Testovací Systém (VTS) od spoločnosti SCHUHFRIED sa ročne využije na viac ako 12,5 milióna testovaní. 1250 systémov v súkromných spoločnostiach a personálnych agentúrach, 1350 systémov v dopravných testovacích centrách, 2600 kliník, nemocníc a rehabilitačných centier, 530 univerzít.

 

Viedenský Testovací Systém (VTS) VTS zaručuje najvyššiu možnú úroveň objektívnosti a precíznosti merania vrátane aspektov, ktoré nemôžu byť hodnotené tradičnými testami „ceruzka – papier“. Vyhodnocovanie testov je rýchle a presné. Dopravná psychológia (cestná & letecká) Schuhfried sa zaoberá otázkami pracovnej psychológie už od roku 1959. Testy VTS sa používajú na hodnotenie spôsobilosti riadiť dopravný prostriedok a ochotu adaptovať sa na dopravné podmienky. Ľudské zdroje Psychologické testy Schuhfried pomáhajú identifikovať skutočne výkonných kandidátov. Testy ponúkajú cenné informácie o osobnostných predpokladoch a zručnostiach kandidátov. Cogniplus Cogniplus je vedecky podložený software, pomocou ktorého je možné trénovať kognitívne zručnosti. is a scientifically-based software package with which cognitive abilities can be trained. Vzdelávanie Testy na určenie štruktúry inteligencie, záujmu a motivácie k výkonu sa používajú pri posudzovaní v školskej psychológii. Neuropsychológia VTS pokrýva všetky kľúčové oblasti klinického neuropsychologického hodnotenia, t.j. pozornosť, pamäť a kontrolné funkcie. BIOFEEDBACK 2000 x-pert BIOFEEDBACK 2000 x-pert z ponuky Viedenského testovacieho Systému predstavuje modulárny a flexibilný biofeedback systém využívajúci ľahké rádiové moduly a bezdrôtovú technológiu. Systém sa skladá z: Biofeedback základný software: Administrácia modulu Biofeedback 2000 zahŕňa viaceré funkcie. Využitím samotného základného modulu je možné vykonávať široké spektrum procedúr: dodatočné špeciálne tréningové programy môžu byť pridané do systému podľa potreby. Špeciálne tréningové programy: Špecifické tréningové programy vrátane respiračných cvičení, relaxácie, konfrontačného tréningu, neuromuskulárnej rehabilitácie, EMG, EEG, krvného obehu a iných. Rádiové moduly a senzory: Rádiové moduly sú prenosné a ergonomické, čo prispieva ku komfortu a pohodliu a teda úspechu tréningu. Moduly sú pripojené na telo blízko k bodu, z ktorého sa robí meranie, takže sú potrebné iba veľmi krátke senzorové káble. Zaznamenávané signály sa prenášajú prostredníctvom Bluetooth®. Navyše je možné použiť simultánne až sedem rádiových modulov ma jednom počítači.

Share This