Hogan LEAD

Hogan LEAD

„Zvýšte úroveň vodcovstva v spoločnosti.“

Hogan LEAD predstavuje svetovo známy program rozvoja vodcovstva, ktorý je ideálny pre rozvoj lídrov prostredníctvom overeného psychometrického výskumu zameraného na rozdiely medzi úspešnými a neúspešnými vodcami. Pomocou Hogan LEAD budú vedúci pracovníci plne rozumieť svojim schopnostiam, výzvam a motivácii, ktoré tvoria kľúčové aspekty rastu.

Zlyhanie vodcov: Je vysoko pravdepodobné, že približne dve tretiny ľudí na manažérskych pozíciach zlyhá; budú buď prepustení, presunutí na nižšiu pozíciu alebo dokonca povýšení na inú pozíciu. Najčastejšou príčinou ich zlyhania býva neschopnosť budovať a udržať tím. Neschopnosť budovať tím je typicky funkciou určitých dysfunkčných interpersonálnych tendencií, ktoré dokážeme identifikovať prostredníctvom Hogan LEAD.

Identifikujte lídrov s vysokým potenciálom: Správy rozvoja vodcovstva Hogan LEAD sú založené na viac ako 30 rokoch výskumu a socioanalytickej teórii,vďaka ktorým boli definované kompetencie, faktory zlyhania a hodnoty top lídrov v pracovnom kontexte. Počnúc denno-dennou interakciou, situáciami pod stresom a tlakom, po ciele, ktoré motivujú naše správanie – Hogan LEAD identifikuje vodcov s vysokým potenciálom v rámci firiem na celom svete.

Za hranice plánovania nástupníctva (Succession planning): Kľúčom k plánovaniu nástupníctva je vytvorenie zhody medzi budúcimi potrebami spoločnosti a ašpiráciami, ako aj schopnosťami vedúceho tímu. Pomocou Hogan LEAD v procese rozvoja vodcovstva dokážete podporiť profesionálny rast lídrov vo vašej spoločnosti a vyhodnocovať individuálny vplyv lídra na klímu a kultúru v spoločnosti.

Významnosť vodcovstva: Leadership sa stal najvýznamnejšou témou spoločenských, behaviorálnych a organizačných vied. Ak prevláda dobré vedenie, spoločnosti a ľudia prosperujú. Zlý leadership je takmer vždy spojený s nevyhnutným bankrotom, korporátnou korupciou a podnikateľským fiaskom.

Hogan LEAD.
Správy Hogan LEAD sa skladajú zo štyroch rôznych častí, ktoré sú navzájom prepojené a spoločne identifikujú silné a rozvojové oblasti manažéra alebo výkonného riaditeľa.

Hogan LEAD Report

Potenciál

Najrozsiahlejšia opisná správa k dotazníku HPI, ktorá definuje silné a slabé stránky manažéra vo vzťahu k vedeniu tímov a organizácií. Opisuje, ako budú jeho každodenné správanie vnímať podriadení, a zároveň prináša konkrétne návrhy a odporúčania k ďalšiemu rozvoju. Správa tiež obsahuje podrobnú definíciu škál a grafické znázornenie. Ako neoceniteľný nástroj sa uplatní pri individuálnom výbere, rozvoji alebo vzdelávaní riadiacich pracovníkov všetkých úrovní v rôznych odvetviach trhu práce.

Výzvy

Najrozsiahlejšia opisná správa k unikátnemu dotazníku HDS, ktorá zisťuje rizikové tendencie správania sa manažéra a vysvetľuje jeho vplyv na vedenie tímov a organizácií. Pre pásma najvyššieho rizika zároveň prináša podrobné rozvojové odporúčania. Správa tiež obsahuje detailnú definíciu škál a grafické znázornenie. Ako neoceniteľný nástroj sa uplatní pri individuálnom výbere, rozvoji alebo vzdelávaní vedúcich pracovníkov všetkých úrovní v rôznych odvetviach trhu práce.

Hodnoty

Najrozsiahlejšia opisná správa k dotazníku MVPI, ktorá v zrozumiteľnej podobe vysvetľuje vnútorné hodnoty a preferencie testovaného manažéra a ich vplyv na vedenie ľudí, riadenie organizácie, ako aj firemnú kultúru. Správa tiež obsahuje podrobnú definíciu škál a grafické znázornenie. Ako neoceniteľný nástroj sa uplatní pri individuálnom rozvoji alebo vzdelávaní vedúcich pracovníkov všetkých úrovní v rôznych odvetviach trhu práce. Poslúži tiež ako východiskový bod pri plánovaní kariéry.

Coaching

Správa Coaching predstavuje zrozumiteľný, prehľadný nástroj plánovania individuálneho rozvoja vodcovstva. Integruje informácie zo správ Potenciál, Výzvy a Hodnoty do 5-krokového procesu plánovania. Výsledkom tohto procesu je účinný osobný plán rozvoja navrhnutý tak, aby podporil profesionálny rast a rozvoj.

Summary

Správa Summary ponúka prehľad silný a rozvojových stránok, ako aj hodnôt kandidáta na základe zistených výsledkov. Správa integruje výsledky z osobnostných dotazníkov HPI, HDS a MVPI poskytujúc tak pohľad na interpersonálny výkon a hodnoty vo vzťahu ku kariérnym predstavám a úsiliu kandidáta.

Share This