Vážení klienti,

už niekoľko rokov sledujeme veľký záujem našich certifikovaných klientov prehĺbiť si znalosti
a zručnosti v Hoganových metódach. Vaše prianie osviežiť si interpretáciu, mať príležitosť
zdieľať skúsenosti naprieč trhom, pravidelne počúvať o novinkách a rozširovať si obzory – to
všetko nás viedlo k založeniu HOGAN KLUBU.

Zaujíma Vás, ako sa môžete zapojiť?
Podmienka je len jediná – v minulosti absolvované certifikačné školenie v Hoganových
metódach. Nie je nutné, aby ste mali certifikáciu dokončenú, aktivity Hoganovho klubu sú
určené aj tým z vás, ktorí sa chcú na úspešné dokončenie ešte len pripraviť.
Júlový Brunch with AS prebehne 13.7. od 9:00 – 11:00, v priestoroch spoločnosti
Assessment Systems Slovakia na adrese Kutlíkova 17 (budova Technopolu, deviate
poschodie).

Predstavíme Vám HOGAN KLUB na tento rok a dozviete sa, na aké témy sa môžete v
priebehu roku tešiť.

A čo Vám prezradíme už teraz– druhú časť stretnutia venujeme veľmi obľúbenej téme:
meranie kompetencií za pomocí Hoganových nástrojov.  Dozviete sa, čo všetko nám tento
koncept umožňuje a k čomu slúží tvz. konfigurátor kompetencií.

Vstupné na všetky stretnutia HOGAN KLUBU je zdarma.

Pre prihlásenie prosím kontaktujte: infosk@asystems.as

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Za tým Assessment Systems Slovakia,
Alena Dušatková, Managing Director
Martina Sebők, Consultant

Share This