Hogan Assessment Systems je medzinárodnou autoritou v hodnotení osobnosti a
organizačnom poradenstve. Osobnostná psychodiagnostika Hogan patrí k najpoužívanejším
metódam v oblasti pracovnej a personálnej psychológie po celom svete. Pre svoju širokú
uplatniteľnosť je využívaná pri posudzovaní zamestnancov rôznych typov pracovných pozícií
v rôznych aplikačných oblastiach — výber, individuálny a tímový rozvoj a vzdelávanie,
kariérne plánovanie, koučovanie, personálne audity či analýza firemnej kultúry. Hoganove
dotazníky sú celosvetovo hodnotené profesionálnymi asociáciami psychológov ako jedny
z najkvalitnejších vo svete.

Príďte k nám na Hogan certifikačné školenie, ktoré Vás naučí používať a interpretovať
výsledky Hogan diagnostiky a kvalifikovane poskytovať spätné väzby testovaným, či
konzultácie manažmentu. Školenie usporiadame v dňoch 18.7.-19.7.2022 vždy od 9,00 do
17,00 v Bratislave na našej adrese Kutlíkova 17 (budova Technopolu v Bratislave – Petržalke),
9. poschodie.
Školenie v Hoganovej diagnostike dáva účastníkovi školenia do rúk komplexný nástroj a
poskytuje mu samostatnú prácu, hlbší vhľad a rôznorodé využite v praxi podľa jeho potrieb.
Školenie umožňuje získať schopnosti interpretácie prostredníctvom riešenia prípadových
štúdií orientovaných na rozhodovanie pri výbere zamestnancov aj na kontext profesného
rozvoja, podávania spätnej väzby a koučovania:

  • Naučíte sa interpretovať rôzne profily a na praktických príkladoch si vyskúšate „krížovú“
    interpretáciu metód HPI, HDS a MVPI.
  • Zoznámite sa s „best practices“ týkajúcimi sa práce s jednotlivými metódami a ich
    zavádzaniami do praxe.
  • Úspešní absolventi tohto školenia sa po následnej supervízii stanú certifikovanými
    užívateľmi.

Pre prihlásenie nám napíšte na email: infosk@asystems.as

Share This