Benchmark studies

Benčmarkové štúdie

ČO JE BENČMARK?

Benčmark je metóda, ktorá je založená na štatistickej analýze dát vašich zamestnancov. Identifikuje, ktoré osobnostné predpoklady vedú na konkrétnu pracovnú pozíciu k úspešnému a efektívnemu fungovaniu, a ktoré osobnostné rysy naopak bránia požadovanému výkonu. Metóda pracuje na princípe porovnania (angl. benchmark) tých najlepších z vašich zamestnancov a tých zamestnancov, ktorí fungujú horšie a neplnia očakávania zamestnávateľa.

ČO PRINESIE BENČMARK VAŠEJ FIRME?

  • Zistí, čo odlišuje dobrých zamestnancov na danej pozícii od tých menej úspešných;
  • Identifikuje mechanizmus, ktorý predikuje budúcu úspešnosť kandidáta na danej pozícii;
  • Zefektívni výber uchádzačov na danú pozíciu tým, že nastaví kritériá výberu. Následne je možné implementovať službu Profesijný teplomer, ktorý rýchlo (počas 1 minúty) posúdi vhodnosť kandidáta na konkrétnu pozíciu;
  • Identifikuje osobnostné predpoklady potrebné pre úspešné fungovanie na danej pozícii.

ČO JE TYPICKÉ PRE NÁŚ PRÍSTUP?

Kritériá výberu uchádzačov nastavujeme na základe reálnych dát, ktoré získame od vašich zamestnancov. Mechanizmus výberu je nastavený presne na mieru pre vašu firmu a konkrétnu pozíciu. Čerpáme z dlhoročných skúseností spoločnosti Hogan Assessment Systems, ktorá už niekoľko rokov realizuje validizačné štúdie a disponuje obsiahlym dátovým archívom, ktorý možno využiť na verifikáciu výsledkov.

Share This