BIOFEEDBACK

Biofeedback Xpert je bezdrátový systém pro biofeedback od společnosti SCHUHFRIED. Speciální tréninkové programy je možné využít k relaxaci, nácviku správného dýchání, desenzibilizaci, neurosvalové rehabilitaci, EMG, EEG anebo ovlivňování cirkulace krve. Sleduje parametry, jako je krevní tlak, tep, kožní teplota, kožní vodivost, svalové napětí, aj. Systém obsahuje drobné rádiové moduly, které jsou připojovány přímo na tělo a obsahují vysoce citlivé senzory.

PROČ BIOFEEDBACK XPERT: